lördag 5 september 2015

Chaturon Chaisang ...ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้..ใครเสียประโยชน์ ใครได้ประโยชน์ ?

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
ใครเสียประโยชน์ ใครได้ประโยชน์ ?
ที่กล่าวว่าประชาชน คือ ผู้เสียประโยชน์มากที่สุดนั้นก็เพราะแม้ประชาชนจะมีสิทธิ์เลือกสว.ก็เป็นสว.ส่วนน้อย
...
เลือกสส.เข้าไปก็ทำอะไรไม่ได้ ต้องไปคอยออกกฎหมายปฏิรูปตามที่คปป.มอบหมาย
ตั้งใจไปเลือกรัฐบาลก็อาจได้คนนอกเป็นนายกฯ ถ้าได้รัฐบาลก็บริหารประเทศไม่ได้ ตอบสนองความต้องการของประชาชนก็ไม่ได้ เพราะต้องคอยทำตามการมอบหมายของคปป. และรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะมีอายุเพียงสั้นๆ เพราะมีกงจักรสังหารเต็มไปหมด
ประชาชนจะไปอาศัยการลงประชามติ พรบ.ประชามติก็บอกให้ต้องมีคนมาใช้สิทธ์เกินครึ่ง คนไม่เห็นด้วยนอนอยู่บ้าน ประชามติก็ไม่ผ่านแล้ว
ถ้าเห็นว่ารัฐธรรมนูญไม่ดี เสนอได้ แต่แก้ไม่ได้
ทั้งรัฐบาลและสภาที่ประชาชนเลือกไปจะอยู่ใต้อำนาจของคปป.ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับประชาชนเลยและไม่มีใครตรวจสอบได้ด้วย
ส่วนที่กล่าวว่าผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุด คือ คสช.และผู้ใกล้ชิดก็เพราะว่าเมื่อสปช.ผ่านร่างนี้แล้ว คสช.จะตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปขึ้นเพื่อทำการปฏิรูป ส่วนคสช.จะคงอยู่และมีอำนาจเบ็ดเสร็จเหนืออำนาจอธิปไตยทุกฝ่ายต่อไปจนกว่าจะมีครม. หลังการเลือกตั้ง
ตามบทเฉพาะกาลของร่างนี้ สนช.จะเป็นผู้ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคปป.ซึ่งเมื่อรวมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็จะมีเสียงเกินสองในสาม นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้สูงที่อดีตนายกฯจะเป็นผู้ที่มาจากคสช.หรือผู้ที่ใกล้ชิดกับคสช. คปป.จึงเท่ากับการสืบทอดอำนาจของคสช.โดยตรง
ในส่วนของการแต่งตั้งสว.ตามบทเฉพาะกาล คณะรัฐมนตรีก่อนเลือกตั้งจะมีบทบาทสำคัญในการลากตั้งสว. ซึ่งจะมีอำนาจมากมาย รวมทั้งการถอดถอนบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญๆทุกฝ่ายได้ทั้งหมด
จะเห็นได้ว่าทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่จะทำให้คสช.และผู้ใกล้ชิดมีตำแหน่งและอำนาจมหาศาลจากวันนี้พรุ่งนี้ต่อเนื่องไปจนหลังการเลือกตั้งและต่อไปไม่มีกำหนด ไม่ใช่เพียง 5 ปีอย่างที่มีการพยายามแก้ตัวกันอยู่
ให้ร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้ผ่านไม่ได้หรอกครับ
..................
‪#‎ร่างรัฐธรรมนูญ‬ ‪#‎คปป‬. ‪#‎ประชาชน‬ ‪#‎คสช‬.
คลิกดูเพิ่ม-Visa mer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar