tisdag 1 september 2015

ข่าวความคืบหน้า"คดีบึ้ม" วันนี้จับผู้ต้องสงสัย ?ที่อาจเกี่ยวข้องบึ้ม? ได้อีกหนึ่ง ที่ด่านอรัญฯ

matichononline

จับผู้ต้องสงสัยชายเอี่ยวบึ้ม ได้อีก1 คาด่านอรัญฯ คุมตัวขึ้นฮ.เข้ากรุง


(หมายเหตุ- ความสัมพันธ์ ไทย-จีน  -ส่งอุยกูร์กลับ- การก่อการร้าย - ขบวนการค้ามนุุษย์  -ระเบิด .. ฤา คือที่มาสืบเนื่องเรื่องเดียวกัน??? จับๆๆๆ เรื่องวัวพันหลักแก้ไม่ได้ งง!)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar