lördag 12 september 2015

ที่เก่าเวลาเดิม แก็งค์เก่าหน้าเดิมๆ ข่าวจากทำเนีบยรัฐบาล " ครม.ประยุทธ3" ฝ่ายประชาธิปไตยต้องเตรียมตัวให้พร้อมผนึกกำลังกันใช้ปัญญาแก้เกมส์แยกสลายทำลายวิชามารพวกอำมาตย์เผด็จการทรราชเหลือบศักดินา โดยช่วยกันติดตามข่าวแต่ละด้านช่วยกันนำออกมาชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาที่มาของความวุ่นวายทั้งหมดอธิบายด้วย"เหตุและผล"ให้ประชาชนได้รับรู้ความจริงจะได้เข้าใจไม่สับสนว่าทำไมจึงต้องต่อต้านปฎิเสธไม่ยอมระบการปกครองในระบอบเผด็จการ

คลิกอ่าน- ข่าวprachachat -


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar