lördag 14 maj 2016

ขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อน พอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา ลา ลา ลา ..


ขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อน  พอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา ลา ลา ลา ...
ภายใต้การนำของมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่
อ. สุรชัย จะพาประชาชนไปไหน ?
อาจารย์ทำ เพื่อผลประโยชน์ของใคร? ประชาชน ? ประเทศชาติ ? เพื่อการปฏิวัติ ?
การเปลี่ยนแปลงสังคมให้ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยจริงหรือเปล่า ?
ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของอาจารย์ที่จะนำประชาชนไทยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนั้นเขามีเป้าหมายที่จะปลดปล่อยประเทศชาติประชาชนออกจากระบอบเผด็จการของกษัตริย์ภูมืพลจริงหรึอเปล่า  ?
ถ้าไม่มีเป้าหมายที่ชัดแจ้งอย่างนั้นแล้ว ก็อย่ามาหลอกประชาชนใหัหลงทางอีกเลย  ....
ประเทศชาติต้องการปลดปล่อย !  ประชาชนต้องการปฏิวัติ !   อย่าผูกขาดการปฏิวัติ  ประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคน วิวัฒนาการของสังคมกำลังหมุนไปข้างหน้าจะอยากหรือไม่อยากมันก็เป็นไปเช่นนั้นประชาชนไทยในเวลานี้มีจิตสำนึกสูง หูตาสว่าง และมีความต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้หลุดพ้นออกจากระบอบกดขี่ ขูดรีดของระบอบเผด็จการของกษัตริย์ภูมิพล   ถ้าไม่ทำก็มีคนอี่นอีกมากมายที่ กำลังลุกขึ้นต่อสู้ เพื่อปลดปล่อยประเทศชาติและประชาชน เพื่อประชาธิปไตย
ไม่ว่าประธานาธิบดี โฮจิมินต์ หรึอประธานเหมาเจอตุง ท่านเป็นผู้นำที่มีอุดมการณ์ มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีความเสียสละ เพื่อปลดปล่อยประเทศชาติ ปลดปล่อยประชาชน  คนที่ท่านยกให้เป็นผู้นำเขามีคุณสมบัติเช่นนั้นหรือเปล่า  อย่าหลอกให้ประชาชนไปตายอีก  อาจารย์เองก็เคยถูก พ.ค.ท.หลอกมาแล้วยังไม่ไดัเป็นบทเรียนอีกหรือ ?
ประเทศชาติและประชาชนได้เสียเวลาและโอกาศมามากแล้ว ปล่อยให้วิวัฒนาการของสังคมไทยได้ขับเคลื่อนไปตามกฏเกณฑ์ของมัน อย่าผูกขาดหรือขัดขวางการปฏิวัติของมวลชน.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar