lördag 14 maj 2016

สำนักพระราชวัง แถลงการณ์พระอาการในหลวง ฉบับที่ ๒๓....เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 23 ความว่าวันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่าเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระปรอท (ไข้) พระชีพจรเร็วกว่าปรกติ และความดันพระโลหิตลดลงเล็กน้อย คณะแพทย์ ฯ ได้ถวายการตรวจสอบพบว่า มีการบวมอักเสบของพระชานุ(ข้อเข่า) ทั้งสององค์ มีพระเสมหะมาก จากภาพถ่ายเอกซเรย์พระอุระ (อก) ไม่พบการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) แต่ผลการตรวจพระโลหิตบ่งชี้ถึงการอับเสบร่วมกับการติดเชื้อในพระวรกาย จึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะ พระโอสถเพื่อลดการอักเสบของพระชานุ (ข้อเข่า) ร่วมกับพระโอสถช่วยเพิ่มความดันพระโลหิต ตลอดจนพระโอสถละลายพระเสมหะ
และ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ได้ถวายตรวจพระปัปผาสะ (ปอด) ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ พบว่ามีการอักเสบของพระปัปผาสะ (ปอด) ด้านขวาเล็กน้อย ครั้งถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 อุณหภูมิพระวรกาย พระชีพจร และความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ คณะแพทย์ ฯ จึงงดถวายพระโอสถเฉพาะที่ช่วยเพิ่มความดันพระโลหิต แต่ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะ พระโอสถลดการอักเสบของพระชานุ (ข้อเข่า) พระโอสถละลายพระเสมหะ ร่วมกับการถวายออกซิเจนและกายภาพบำบัดต่อไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สมศักดิ์ เจียม
 Somsak Jeamteerasakulวันนี้ครบรอบ 5 เดือนเต็มที่ในหลวงไม่ได้ปรากฏพระองค์ต่อสาธารณะ(ครั้งสุดท้าย14 ธค 2558) เป็น "สถิติ"ยาวนานที่สุด (ก่อนนี้คือ 3 เดือนเศษ)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar