torsdag 11 augusti 2016

ติดตามข่าวก้าวทันสถานการณ์บ้านเมือง หลังประชามติรับ"ร่างรธน.ฉบับมีชัย"ที่ร่างโดยเผด็จการเพื่อเผด็จการ.. อ่าน คิด ติดอาวุธทางปัญญาเพื่อพัฒนาแนวคิดเพื่อปลดปล่อยตัวเองและประเทศชาติออกเป็นไท...

ด่วน!! เหตุระเบิดบริเวณศาลาตลาดเซ็นเตอร์พ้อยท์ใจกลางเมืองตรังมีผู้เสียชีวิตเเล้ว 1 ราย

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar