söndag 7 augusti 2016

ผลประชามติ.ร่าง รธน.ฉบับมีชัย .."ผ่าน".....สังคมไทยก็ยังวุ่นวายไม่จบเหมือนเดิม....

 

'วรเจตน์' ให้กำลังใจทางทวงประชาธิปไตยอีกยาว ชี้จับตาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า ผลคะแนนการลงประชามติครั้งนี้ผิดคาดนิดหน่อย ตอนแรกคิดว่าคะแนนจะสูสีกว่านี้ ประเด็นที่สำคัญคือมันเหมือนให้อำนาจกับคสช. อย่างไรก็ตาม กติกาที่กำหนดเรื่องประชามติทุกคนก็ทราบว่าไม่ได้เสมอภาคเท่าเทียม ทุกคนที่ต่อสู้เรื่องโหวตไม่รับเสียเปรียบมากในทุกมิติ
"ผมประเมินเบื้องต้น คิดว่าส่วนหนึ่งคนไปโหวตรับน่าจะอยากให้มีกา..คลิกอ่านเพิ่ม-.See More

สม ศักดิ์ เจียมธีรสกุล เฟซบุ๊กไลฟ์หลังผลประชามติ


ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ สมศักดิ์ เจียมฯ เฟซบุ๊กไลฟ์ แสดงความความนับถือผู้รณรงค์โหวตโน
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล เฟซบุ๊กไลฟ์หลังผลประชามติ แสดงความนับถือผู้รณรงค์โหวตโนทุกคน แม้ที่ผ่านมาจะมีความเห็นต่างกัน พร้อมนำตาซึมหลังเห็นคลิป โตโต้ ฉีกบัตรประท้วงประชามติ

(หมายเหตุผู้เรียบเรียง-ร่าง รธน.ฉบับมีชัย" ผ่าน " แต่ปัญหาความวุ่นวายของประเทศยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่จบ...
บทเรียนที่ฝ่ายประชาธิปไตยต้องนำมาทบทวน   ศึกษาเพื่อถอดถอนบทเรียนหาทางปรับปรุงแก้ไข...
ในการเดินทางตามหาประชาธิปไตย ที่ยังเดินหน้าต่อไปและไม่มีใครกำหนดได้ว่าเมื่อไหร่จะสำเร็จ...
การจะได้มาซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงนั้นไม่มีใครหยิบยื่นหรือทำให้ใครได้    นอกจากประชาชนไทยทุกคนทุกหมู่เหล่าทุกชนชั้นทุกฝ่าย (อำมาตย์ศักดินา นายทุน   ขุนศึก นักการเมือง รวมทั้งประชาชนไทยทั้งประเทศ) ต้องเสียสละร่วมมือร่วมใจช่วยกันคิดช่วยกันกันสร้างมันขึ้นมาเท่านั้น..
ด้วยการปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนแนวคิด     
ร่วมกันสร้างสังคมให้คนในสังคมมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน  มีความรู้ความเข้าใจการใช้ชีวิตในสังคมส่วนรวมที่สงบสุข  การเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน   ไม่ล่วงละเมิดสิทธิคนอื่น  ทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมายอันเดียวกันของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง
การสร้างคน"จากรุ่นสู่รุ่น" เพื่อพัฒนาชาติสร้างสังคมให้ก้าวสู่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงได้นั้นต้องอาศัยเวลา  โดยประชาชนไทยทั้งประเทศต้องช่วยกัน...

โดยเฉพาะในสังคมไทยที่มีความเหลื่อมล้ำหลากหลายชนชั้น  สังคมที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังเคยชินกับระบบเจ้าขุนมูลนาย  วัฒนธรรมประเพณีที่โบราณล้าหลังไม่เหมาะกับยุคสมัย   เป็นที่มาของความแตกแยกทางความคิด  ไม่เป็นเอกภาพ  ต้องปรับปรุงแก้ไข
ดังนั้นผู้ที่คิดจะมาชี้นำสังคมยุคเปลี่ยนผ่าน  ต้องมีภาวะผู้นำที่
มีความเสียสละอดทนไม่เห็นแก่ตัว  มีความคิดก้าวหน้าทันสมัย ไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคใหม่    
ต้องมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามสถานการณ์  มีความยุติธรรม ทำงานด้วยจิตสำนึกเพื่อเพื่อนร่วมชาติ  เพื่อประเทศชาติและสังคมส่วนรวม  โดยไม่ทำงานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้อง  
สิ่งสำคัญที่สุดไม่ทำงานเพื่อต้องการมีอำนาจลาภยศสรรเสริญเกียรติยศใดๆ ตอบแทน ..
สังคมไทยจะผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้   ถือเป็นหน้าที่ของประชาชนไทยทุกคนต้องร่วมมือกัน
ถือเป็นหน้าที่ของประชาชนไทยทุกคน   ตามสิทธิหน้าที่สามารถช่วยเหลือสังคมได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคน 
ดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนไทยเพื่อนร่วมชาติทุกคน  ควรมีสติใช้ปัญญาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสำรวจแนวคิดตัวเองด้วยเหตุและผล    จะได้เข้าใจสาเหตุที่มาของปัญหาทั้งหมดมาจาก"ระบอบการปกครอง"ที่โบราณล้าหลังใช้ชี้นำปกครองประเทศมาอย่างยาวนานนั่นเอง   การปกครองที่ขัดขวางหยุดการพัฒนาของสังคมไทยและประชาชนไทย 
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขระบอบการปกครองให้ทันยุคทันสมัย  ....ด้วยความปราถนาดี)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar