söndag 7 augusti 2016

Watana Muangsook ...ผม เป็นคนบ้านนอกแต่ก็มีสิทธิเท่ากันกับคนไทยทุกคน การศึกษาหรือฐานะที่สูงกว่าไม่ได้แปลว่ามีสิทธิมากกว่าใคร ที่พวกเราเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยเพราะเคารพสิทธิของความเป็นคนเท่ากัน

ผม เป็นคนบ้านนอกแต่ก็มีสิทธิเท่ากันกับคนไทยทุกคน การศึกษาหรือฐานะที่สูงกว่าไม่ได้แปลว่ามีสิทธิมากกว่าใคร ที่พวกเราเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยเพราะเคารพสิทธิของความเป็นคนเท่ากัน ผมใช้สิทธิของผมเรียบร้อยแล้ว เย็นนี้มาลุ้นการนับคะแนนด้วยกันครับ
วัฒนา เมืองสุข
พรรคเพื่อไทย
7 สิงหาคม 2559

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar