måndag 8 augusti 2016

คลิปสัมภาษณ์ "นิธิ เอียวศรีวงศ์" ผลประชามติสะท้อนสิ่งใด

Prachatai
ชมคลิปสัมภาษณ์ "นิธิ เอียวศรีวงศ์" ผลประชามติสะท้อนสิ่งใด
นิธิ เอียวศรีวงศ์ ให้สัมภาษณ์หลังผลประชามติร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง ซึ่งเขาเห็นว่าผลดังกล่าวเกิดขึ้นจากการทำประชามติที่ไม่ได้เปิดให้มีการพูด คุย ถกเถียงกันอย่างเสรี ทำให้คนจำนวนมากเลือกสิ่งที่ง่ายไว้ก่อน อย่างไรก็ตาม คสช. คงเอาไปอ้างความชอบธรรมได้แค่ครึ่งเดียว คืออ้างในเมืองไทยคงพอฟังได้ แต่จะเอาไปอ้างในโลกคงยากเพราะคนเห็นว่าเป็นการทำประชามติที่ไม่ยุติธรรมมา ตั้งแต่ต้น

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar