lördag 6 augusti 2016

Chaturon Chaisang... ประชามติที่จะมีผลเป็นการกำหนดอนาคตของประเทศไทย...

 
Chaturon Chaisang 
อีก 14 ชั่วโมงก็จะถึงเวลาลงประชามติที่จะมีผลเป็นการกำหนดอนาคตของประเทศแล้ว
ผมได้แสดงความเห็นคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญนี้ตั้งแต่วันแรกที่กรธ.ร่างเสร็จ และประกาศไม่รับร่างตั้งวันแรกที่พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติประกาศใช้ หลังจากนั้นก็ได้แสดงความเห็นให้เหตุผลที่ไม่เห็นชอบกับร่างฯนี้ตลอดมา
มาถึงวินาทีนี้ ถ้าจะให้สรุปสั้นๆ ก็ขอใช้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายก่อนหกโมงเย็นวันนี้ ยืนยันว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้ไม่เป็นประชาธิปไตย หากผ่านไปใช้บังคับ จะทำให้ผู้ที่เป็นคสช.อยู่ในขณะนี้และพวกพ้องมีอำนาจอิทธิ...
คลิกอ่าน-See More

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar