måndag 8 augusti 2016

Somsak Jeamteerasakul..... จักรพรรดิอากิฮิโต้ มีพระราชดำรัสต่อประชาชนญี่ปุ่น ทรงพูดเป็นนัยว่า ทรงต้องการสละราชย์

 
Somsak Jeamteerasakul

จักรพรรดิอากิฮิโต้ มีพระราชดำรัสต่อประชาชนญี่ปุ่น ทรงพูดเป็นนัยว่า ทรงต้องการสละราชย์
จักรพรรดิอากิฮิโต้ มีพระราชดำรัสต่อประชาชนญี่ปุ่น ทรงพูดเป็นนัย(อย่างค่อนข้างชัดเจน)ว่า ทรงต้องการสละราชย์ (มีคำแปลพระราชดำรัส)
เมื่อเกือบครึ่งชั่วโมงที่แล้ว จักรพรรดิอากิฮิโต้ ทรงมีพระราชดำรัสต่อประชาชนทางโทรทัศน์ ซึ่งเป็นเพียงครั้งที่สองที่ทรงทำเช่นนี้ตั้งแต่ครองราชย์มา
ที่ทรงเพียงแต่พูดแบบเป็นนัย (hint) ว่าอยากจะสละราชย์ เพราะตามกฎหมายที่มีอยู่ ไม่ได้กำหนดไว้ให้จักรพรรดิสละราชย์ได้ ถ้าจะทรงสละราชย์จริงๆ จะต้องมีการแก้กฎหมาย และตามที่เป็นข่าวมาตลอด มีข่าวทำนองว่า บรรดาคนที่อยู่แวดล้อมพระองค์ (พวกสำนักพระราชวังอะไรทำนองนี้) ไม่อยากให้พระองค์สละราชย์
รายงานภาษาอังกฤษของ บีบีซี ดูที่นี่ http://www.bbc.com/news/world-asia-37007106
ผมแปลตอนสำคัญของรายงานที่เป็นตัวพระราชดำรัสโดยตรงให้ดูข้างล่างนี้ สำหรับท่านที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ
..............
พระราชดำรัสของจักรพรรดิอากิฮิโต้ต่อญี่ปุ่น
"ในขณะที่มีตำแหน่งเป็นจักรพรรดิ ข้าพเจ้าจะต้องจำกัดตัวเองที่จะไม่แสดงความเห็นอะไรเกี่ยวกับระบบ กษัตริย์(จักรพรรดิ)ที่เป็นอยู่ แต่ข้าพเจ้าขอบอกแต่ท่านในฐานะปัจเจกชนคนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าได้คิดอะไรบ้าง
ตั้งแต่ข้าพเจ้าขึ้นครองบัลลังก์ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ของจักรพรรดิในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐ ขณะเดียวกัน ก็ได้ใช้เวลาของข้าพเจ้าพยายามค้นหาและครุ่นคิดว่าอะไรคือบทบาทที่พึง ปรารถนาของจักรพรรดิ ที่ถูกกำหนดวางไว้โดยรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นให้เป็นสัญลักษณ์ของรัฐ. ในฐานะผู้ที่ได้รับสืบทอดประเพณีอันยาวนาน ข้าพเจ้ามักจะรู้สึกอย่างลึกซึ้งถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปกป้องประเพณีนี้ ไว้
แต่ขณะเดียวกัน ในประเทศและในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ข้าพเจ้ายังคิดอยู่เสมอจนบัดนี้ว่า ราชวงศ์ญี่ปุ่นจะสามารถทำให้ประเพณีของราชวงศ์เป็นประโยชน์ต่อยุคสมัย ปัจจุบันและสามารถเป็นส่วนที่ผนึกแน่นและกระตือรือร้นของสังคม ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนได้อย่างไร"
จักรพรรดิอากิฮิโต้กล่าวว่า ความเป็นไปได้อย่างหนึ่ง เมื่อจักรพรรดิไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะอายุมากหรือความเจ็บป่วย คือการตั้งผู้สำเร็จราชการ
แต่จักรพรรดิอากิฮิโต้ก็ทรงเสนอว่าวิธีการนี้ไม่ถึงกับดีนัก "ข้าพเจ้าคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะลดทอนภารกิจของจักรพรรดิในส่วนที่เกี่ยว กับรัฐและหน้าที่ของพระองค์ในฐานะสัญลักษณ์ของรัฐไปเรื่อยๆตลอด" [ด้วยวิธีการตั้งคนมาเป็นผู้สำเร็จแทน ทรงหมายความว่า ใช้วิธีตั้งผู้สำเร็จฯให้ทำหน้าที่แทนไปเรื่อยๆไม่ได้ - สศจ]Inga kommentarer:

Skicka en kommentar