måndag 16 januari 2017

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย.+.การปรองดองของคสช - รอการเลือกตั้ง สูตรเดิมๆบวกลบแล้วคำตอบได้ = 0

ประชาไท Prachatai.com


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560 โดยมี…
http://prachatai.com/journal/2017/01/69649
09.00 INDEX บนเส้นทาง ปรองดอง สมานฉันท์ ตัว “ปัญหา” เริ่มแสดงตัวปรากฏ


เริ่มมีความแจ่มชัดมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับว่า “ปัญหา” อันทำให้ไม่สามารถ “ปรองดอง” ได้มาจากไหน ขอให้ฟังจาก “น้ำเสียง” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำเสียงอันมาจาก 1
“วิษณุ” เผยนายกฯ ขอพระราชทานร่าง รธน.คืนพรุ่งนี้ คกก.แก้ไขร่าง ถกพรุ่งนี้ เมื่อเวลา 18.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า
 
วันนี้ (16 มกราคม) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตํารวจพ้นจาก
 
(หมายเหตุ-ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย " อำนาจ..ผลประโยชน์  แนวความคิดที่แตกต่างกัน" ของชนชั้นปกครองทุกฝ่าย "อำมาตย์ศักดินา  นายทุน  ขุนศึก  นักการเมือง  " ที่ขาดความจริงใจ .เห็นแก่ได้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้อง...มากกว่าแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ เพื่อความถูกต้องยุติธรรม  ความเดือดร้อนของประชาชนไทย...
"โรดแมป".. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย   การปรองดองของคสช.  รอการเลือกตั้ง  จึงเป็นไปได้ยากเหมือนเส้นขนานไม่มีวันบรรจบกันได้ ....ที่มาของ ผลรับ.  = 0.. เกมลากยาวนั่นเอง   
ไร้รัฐธรรมนูญ-ไร้การเลือกตั้ง  คือคำตอบให้ประชาชนไทยทุกคนที่ตั้งตารอคอยการเลือกตั้ง..
ความจริงใจ  เสียสละ  ร่วมมือกัน บนพื้นฐานความถูกต้องยุติธรรม  จากชนชั้นปกครองทุกฝ่าย  + กับความร่วมมือจากประชาชนไทยทั้งประเทศเท่านั้น  การแก้ไขวิกฤติปัญหาทั้งหมกของประเทศจึงจะสำเร็จลุล่วงไปได้)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar