onsdag 25 januari 2017

รายงานพิเศษ การปรองดองในช่วง 10 ปี ถูกตั้งไข่มาแล้ว 3 รัฐบาล

"ปรองดอง" ในสงครามการเมือง 3 รัฐบาล ติดกับดัก "นิรโทษกรรม"
#ประชาชาติธุรกิจ #การเมือง
สัมภาษณ์
"บิ๊กบัง" ตีโจทย์สมานฉันท์ คสช. ถ้าคิดถึงรากเหง้าปัญหา ต้องคิดถึงทักษิณ
#ประชาชาติธุรกิจ #การเมือง

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar