lördag 28 januari 2017

ผีกับโหน. คนๆเดียวกัน...

ขุนเขาบอก:

ผีกับโหน. คนๆเดียวกัน...

โหนกับโหร. อิทธิพล. มากล้นเหลือ
โหรหนึ่งเอื้อ. โหนหนึ่งอ้าง. สร้างร้าวฉาน
โหนคลานหมอบ. ชอบห้อยโหน. จนเหนียงยาน
รัดทะบาน. บริหารได้. ใช้โหรนำ

โหรกับโหน. จนคนตาย. ไม่วายโหน
โหรกับโหน. ปล้นนครา. มันน่าขำ
โหนกับโหร. ปล้นชาวนา. ตาดำๆ
ที่ระยำ. โหนกับโหร. คนพวกเดียวกัน

โหนหนึ่งอ้าง. โหรหนึ่งทาย.  ชิบอ๋ายวายป่วง
โหรทายดวง. ได้เครื่องเซ่น. เป็นล่ำเป็นสัน
โหนเทวา. ข้าคนดี. มีประกัน
บางระจัน. เสียไพร่พล. คนโหนคน

โหรกับโหน. ปล้นนรา. มานานแล้ว
พ่อแม่แก้ว. ถูกด่าก่น. เพราะคนโหน
โหรเมืองเหนือ. เลียทหาร รัฐบาลโจร
เพราะคำโหร. โจรจึงเฟื่อง. เขื่องนคร

อีกหนึ่งโหน. พวกโหนเจ้า. นี่เข้าท่า
กระทั่งหมา. มันยังโหน.
ห้อยกับโหน. คนยันหมา. ฐานันดร
เศษกองฟอน. มันยังโหน. คนอัปปรีย์

สุดท้ายโดน. โหนกับโหร. มันปล้นชาติ
มันรุกฆาต. ประชาธิปไตย. ใส่มือผี
ผีคนตาย. ยังไม่วาย. โดนย่ำยี
รู้อีกที่. ผีกับโหน. คนๆเดียวกัน......

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar