söndag 15 januari 2017

คดีคลองด่าน.. ที่ฟ้องร้องยืดเยื้อกันมาหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัย....

............................................................... 

บทความอ่านประกอบ...

คลิกอ่าน-ย้อนรอย “ค่าโง่คลองด่าน” บทเรียน 3 หมื่นล้าน ราคาที่คนไทยต้องจ่าย

Nov 22, 2015 - คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด สื่อมวลชนทุกแขนงต่างพาดหัวตรงกันว่าเป็นการจ่าย “ค่าโง่” จากคดีทุจริตคลองด่าน.
คดีทุจริตจัดซื้อที่ดินและโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน หรือ คดีคลองด่าน เป็นคดีการทุจริตโครงการจัดซื้อที่ดินและโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย 2 ระบบ ...

คดีทุจริตจัดซื้อที่ดินและโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน
(คดีคลองด่าน)
(ค่าโง่คลองด่าน)
คดีคลองด่าน.jpg
โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านที่ปัจจุบันถูกทิ้งร้าง
สาระแห่งคดี
ข้อกล่าวหา
  • การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ รวบรวมที่ดินและนำไปออกโฉนดทับที่สาธารณะประโยชน์ รวม 5 แปลง 1,903 ไร่ โดยมีการปั่นราคาขายที่ดินจาก 1 แสนบาท/ไร่ เป็น 1.1 ล้านบาท/ไร่
  • การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ผลักดันและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองและพวกพ้อง ทั้งการรวมที่ดินเป็นผืนเดียวทำให้กิจการร่วมค้า NVPKSG ชนะการประมูล และการเพิ่มวงเงินโครงการ จาก 13,612 ล้านบาท เป็น 22,955 ล้านบาท
คู่ความ
โจทก์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
โจทก์ร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำเลย วัฒนา อัศวเหม
กิจการร่วมค้า NVPSKG
ศาล
ศาล ไทย ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
คดีหมายเลขดำที่ อม.2/2550
คดีหมายเลขแดงที่ อม.2/2551
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551
พิพากษา
" จำคุกนายวัฒนาเป็นเวลา 10 ปี เนื่องจากมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา (ป.อาญา) มาตรา 148

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar