lördag 14 januari 2017

บีบีซีไทย - BBC Thai

หน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างจัดกิจกรรม "วันเด็ก" ทุกเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่อนาคตของชาติ แล้วอีก 364 วันที่เหลือของปี เด็กๆของเราหาความสนุกสนานกันที่ไหน


ยูนิเซฟแนะนำให้ไทยเน้นความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย หลังพบเด็กจำนวนมากมีพัฒนาการไม่สมวัย ส่วนผลสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขปีที่ผ่านมา พบว่าเด็กปฐมวัยไทยมีพัฒนาการล่าช้าต่ำกว่ามาตรฐานถึงร้อยละ 30 #EarlyMoments #Unicef #วันเด็กแห่งชาติ #เด็กปฐมวัย #พัฒนาการ
คลิกดูเพิ่ม-บีบีซีไทย - BBC Thai

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar