måndag 23 januari 2017

เปลี่ยนกฎใหม่ ใช้กฎข้า เทวาวอน

"วิษณุ เครืองาม" เผยในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชทาน ร่าง รธน. คืนมาให้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ชี้ต้องทำให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 18 ก.พ. นี้
ประชาไท Prachatai.com

วิษณุเผยรัฐบาลได้รับพระราชทานร่างรธน.คืนมาแล้ว แก้ใน 30 วัน มีชัยระบุข้อสังเกตของทางสำนักราชเลขาธิการนั้น ทางคณะกรรมการฯ ได้ตกลงกันว่า ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ http://prachatai.org/journal/2017/01/69732

....................................

(หมายเหตุ-ร่างรัฐธรรมนูญที่ใช้ปกครองประเทศไทย???..ที่ไม่ได้มาจากประชาชนไทยทุกชนชั้นเป็นผู้ร่วมกำหนด......
แล้วใครหรือชนชั้นใดคือผู้มีอำนาจกำหนดตัวบทกฎหมายในรัฐธรรมนูญใช้ปกครองประเทศ???
จากอดีตจนถึงปัจจุบันนับเวลาได้๘๕ปี (๒๔๗๕-๒๕๖๐ )รัฐธรรมนูญทุกฉบับไม่ดีตรงไหน???
ทำไมชนชั้นปกครองจึงไม่พอใจ"ฉีกทิ้ง"???ครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วร่างขึ้นใหม่โดยฝ่ายชนชั้นปกครองเหมือนเดิม...(อำมาตย์ศักดินา  นายทุน  ขุนศึก  นักการเมือง).
ฝากถึงประชาชนไทย   วิกฤติปัญหาประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ไม่ได้มาจากฝ่ายประชาชน  แต่ปัญหาคว่มขัดแย้งเกิดจากระบบภายใต้ระบอบการปกครองของไทย
ที่เรียกกันว่า "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข"มาอย่างยาวนานนั่นเอง....
ดังนั้นควรแก้ไขที่มาสาเหตุของปัญหา ที่มาจากะบอบการปกครองและรัฐธรรมนูญที่ใช้ปกครองประเทศต้องเป็นที่ยอมรับของประชาชนไทยทั้งประเทศเท่านั้น...ด้วยความปรารถนาดี)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar