torsdag 26 januari 2017

เจ้าได้รับยกเว้น ไม่ต้องจ่ายภาษีจากการรับมรดก

Somsak Jeamteerasakul
เจ้าได้รับยกเว้น ไม่ต้องจ่ายภาษีจากการรับมรดก

เจ้าได้รับยกเว้น ไม่ต้องจ่ายภาษีจากการรับมรดก
ความจริงนี่เป็นข่าวที่ออกมาตั้งแต่เมื่อวาน แต่ผมเพิ่งเห็นจากที่แชร์กัน แล้วเลยเช็ค
โดยสรุปคือ มีการออกกฎกระทรวงมาว่า "บุคคลซึ่งได้รับเงินค่าใช้จ่ายในพระองค์จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี และบุคคลซึ่งได้รับเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จบํานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ. ๒๕๓๕"
ไม่ต้องจ่ายภาษีจากการรับมรดก
(รายงานข่าวใน โพสต์ทูเดย์ ที่นี่ goo.gl/rgYjxQ ตัวประกาศกระทรวงฉบับจริง ดูที่นี่ goo.gl/G9V0By
ค่อนข้างแน่นอนว่า ลูกๆของในหลวงภูมิพลทุกคน น่าจะรวมไปถึงหลาน จัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งที่ได้รับการยกเว้นนี้ ("ได้รับเงินค่ายใช้จ่ายในพระองค์จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี" หรือ "ได้รับเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป") แน่นอน ตัวเลขรายละเอียดว่า แต่ละพระองค์ได้รับเงินกรณีใดกรณีหนึ่งหรือทั้งสองกรณี เป็นอะไรที่หายาก เท่าที่รู้ ไม่เคยเปิดเผย และคงไม่มีสื่อสืบสวนที่ไหน - สนข.อิศรา ก็เหอะ หุหุ - กล้าจะไปสืบค้น
(พรฎ.ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนฯ ๒๕๓๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้า ที่ประกาศอ้างนั้น มีในมาตรา ๔ "ในพระราชกฤษฎีกานี้...'เงินปี' หมายความว่า เงินที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายปีจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของสำนักพระราชวัง" - ดูฉบับจริง ที่นี่ goo.gl/MqZa9n)
ตาม พรบ.ภาษีการรับมรดก ๒๕๕๘ (ดูฉบับจริงที่นี่ goo.gl/p9nF7A) ผู้ได้รับมรดกที่มีมูลค่าเกิน ๑๐๐ ล้านบาท (หลังหักหนี้สินแล้ว) จะต้องเอามูลค่ามรดกนั้นมาคำนวนเสียภาษีให้รัฐ
อันที่จริง คนที่ได้มรดกในระดับเกิน ๑๐๐ ล้าน ก็เรียกว่า รวยมากๆแล้ว โดยเฉพาะเจ้าด้วย ก็ไม่รู้จะต้อง "ยกเว้น" การเสียภาษีให้เป็นกรณีพิเศษอีกทำไม
ผมเคยเขียนไปก่อนหน้านี้ว่า ไม่มีใครรู้ว่า ทรัพย์สินส่วนพระองค์ของในหลวงภูมิพลมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเท่าไร (ทรัพย์สินส่วนพระองค์นะครับ ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีการพูดๆกัน) ผมเคยคิดแบบสามัญสำนึกเล่นๆว่า ในหลวงเคยมีข่าวพระราชทาน "พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์" ๑๐ ล้านบาท ให้กับโปรเจ็คหนึ่ง ถ้าคิดง่ายๆว่า ๑๐ ล้าน ไม่น่าจะใช่เป็นมูลค่าระดับ ๑ ใน ๑๐ หรือ ๑๐ เปอร์เซนต์ของทรัพย์สิน (เฉพาะที่เป็นเงิน) ที่พระองค์มี คือสมมุติคิดเล่นๆว่า น่าจะประมาณอย่างมาก ๑ ใน ๑๐๐ หรือ ๑ เปอร์เซนต์ (จริงๆผมคิดว่าไม่ถึง แต่นี่สมมุติคร่าวๆเอา) ก็หมายความว่า ทรงต้องมีทรัพย์สินเฉพาะส่วนที่เป็นเงินระดับ ๑๐๐๐ พันล้านขึ้นไป อันนี้ ไม่นับรวมพวกที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ (ทรงมีทีดินทรัพย์สินส่วนพระองค์ย่านบางลำพู เป็นต้น) และแน่นอน เราไม่รู้ว่า ทรงมีการทำพินัยกรรม ยกทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้ภรรยา ลูก หรือหลาน อย่างไรบ้าง
เป็นเจ้าประเทศสยาม ดีอย่างนี้แหละครับทั่น

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar