måndag 23 januari 2017

สำคัญ...น่าสนใจติดตาม...


ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้ง รัตนาวุธ-วัชรกิติ-ดิสธร วัชโรทัย ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง สำนักพระราชวังเปิดเอกสาร รมว.คลังชงคณะรัฐมนตรีในปี 2547 อนุมัติให้การบินไทยจัดหาเครื่องบิน 14 ลำ มูลค่า 9.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเครื่องบินโบอิง 777 จำนวน 6 ลำ มูลค่า 3.2…
 
("ระบบยุติธรรมไทย"ยุติธรรมจริงหรือ??? ศาลกับการบังคับใช้กฏหมาย"เลือกปฎิบัติ")
คลิกอ่าน-สังคมไทยกับยาแรงที่ไม่เคยรักษาโรคให้หายขาด

ว่าการแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ยาแรงแม้บางครั้งจะรักษาโรคได้บ้างแต่ก็ทำให้ร่างกายต้องอ่อนแอลงไปด้วย ประดุจการรักษามะเร็งด้วยการฉายรังสีที่แม้จะทำให้เซลมะเร็งตายแต่ก็ทำให้เซลที่ดีตายตามไปด้วย ซึ่งหลายกรณีเป็นการได้ไม่คุ้มเสีย

(หมายเหตุ-ทุกเรื่องราวล้วนเป็นปัจจัยสำคัญสาเหตุที่มาของปัญหาวิกฤติความขัดแย้งในสังคมไทยทุกด้าน)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar