lördag 28 januari 2017

กรณีตั้ง สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ - ข้อสังเกตบางประการ (และลำดับผู้เป็นตำแหน่งนี้ในประวัติศาสตร์)

Somsak Jeamteerasakul
ข้อสังเกตบางประการกรณีตั้ง สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็น ผจก.ทรัพย์สินส่วนพระองค์ (และลำดับผู้เคยเป็นตำแหน่งนี้ในอดีต)


กรณีตั้ง สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ - ข้อสังเกตบางประการ (และลำดับผู้เป็นตำแหน่งนี้ในประวัติศาสตร์)
หลายคนคงเห็นข่าวที่กษัตริย์ใหม่ตั้ง พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์แล้ว (ไทยรัฐ goo.gl/ggqcx9)
นี่คนละตำแหน่งกับ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับ อันนั้น อย่างที่เขียนไปหลายครั้ง คุณจิรายุ อิศรางกูร ยังเป็นอยู่โดยตำแหน่ง แต่ในทางปฏิบัติก็ไม่ใช่คนบริหารแล้ว เพราะกษัตริย์ใหม่แต่งตั้งให้คุณจิรายุไปเป็นเลขาธิการสำนักพระราชวัง (ซึ่งคุณสถิตย์พงษ์มีตำแหน่งเป็นรองฯอยู่) และคุณจิรายุได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการดูแลสำนักงานแทนแล้ว ในความเป็นจริง แม้แต่สำนักพระราชวังเอง คุณจิรายุก็ไม่ได้เป็นคนคุมจริงๆ คุณสถิตย์พงษ์เป็นคนคุม นี่กษัตริย์ใหม่ตั้งคุณสถิตย์พงษ์เป็นผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์อีกหน้าที่หนึ่ง เรียกว่าคุณสถิตย์พงษ์ดูหมดทั้งสำนักพระราชวังโดยทั่วไปและทรัพย์สินส่วนตัวของกษัตริย์ใหม่
(กรณี สนง.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่คุณจิรายุยังเป็นผู้อำนวยการโดยตำแหน่งนั้น ผมเคยเขียนไปหลายครั้งว่า ลือกันว่า "ดร.กบ" คุณอำพน กิตติอำพล จะเป็นแทน - อาจจะมีการตั้งเป็นทางการเร็วๆนี้ก็ได้)
ผมว่าอันนี้มันสะท้อนความจริงที่ว่า กษัตริย์ใหม่ ไม่ค่อยมีคนทำงานให้ซึ่งเป็นที่ใกล้ชิดไว้วางใจจริงๆ กรณีในหลวงภูมิพล ไม่ต้องมีการให้คนเดียวกันดูแลหน่วยงานใหญ่ๆมากกว่าหนึ่งหน่วยงานแบบนี้ เช่น วัชโรทัย คุมสำนักพระราชวัง, จิรายุ คุมทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และมีคนอื่นคุมทรัพย์สินส่วนพระองค์ - มีทีเดียว 2 คน - ดังจะอธิบายข้างล่าง
ปัญหาทรัพย์สินส่วนพระองค์-ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ความจริงมีปัญหาเชิงข้อกฎหมายอยู่ (ไม่ต้องพูดถึงในทางปฏิบัติ ซึงลึกลับซับซ้อนขึ้นไปอีก) แต่ขอไม่อภิปรายในที่นี้ เพราะจะยาว
.........
ตั้งแต่มีการประกาศใช้ พรบ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ 2491 (ซึ่งเป็นฉบับที่คืนอำนาจควบคุมทรัพย์สินกษัตริย์ทั้งหมดกลับไปที่สถาบันกษัตริย์ มาจนทุกวันนี้) มีการตั้ง ผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ ดังนี้
2491 - ม.จ.อัจฉราฉวี เทวกุล และ พระสุทธิอรรถนฤมนตร์
2501 - พระสุทธิอรรถนฤมนตร์ลาออก ตั้ง ม.จ.อุปนีสาน ชุมพล แทน (ม.จ.อัจฉราฉวี ก็ยังเป็นต่อไป คือมีพร้อมกัน 2 คนเสมอ)
2512 - ม.จ.อัจฉราฉวี เทวกุล ลาออก ตั้ง ม.ล.อัศนี ปราโมช แทน (เป็นคู่กับ ม.จ.อุปนีสาน)
2517 - ม.จ.อุปนีสาน ถึงแก่กรรม ตั้ง นายจินตา บุณยอาคม แทน (คู่กับ ม.ล.อัศนี)
2541 - นายจินตา บุณยอาคม ถึงแก่กรรม ตั้ง นายกวี อังศวานนท์ แทน (คู่กับ ม.ล.อัศนี)
2559 - คือปีกลายนี้เอง คุณกวี ถึงแก่กรรม (ดูหนังสืองานศพที่นี่ goo.gl/OWJC7f และเผื่อใครสนใจนะ ปีก่อนหน้านั้น 2558 คุณกวีป่วยเป็นลูคีเมีย คุณ "วู้ดดี้" ออกมาประกาศขอบริจาคเลือด บอกว่า "คุณลุงกวี อังศวานนท์ ที่เคารพรักของวู้ดดี้" goo.gl/kfwQkl)
(ในปี 2545 ในหลวงภูมิพลเคยมีพระบรมราชโองการโอนที่ดินเขตวังทองหลาง ซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน ให้กับคุณกวีด้วย - ดูพระบรมราชโองการที่นี่ goo.gl/FG4EXa - ดูเหมือนจะเป็นการโอนเพื่อให้เป็นสมบัติส่วนพระองค์ของในหลวงภูมิพล แต่โอนให้ในชื่อคุณกวี เพราะมีการโอนที่ดินใกล้กันในนามทรัพย์สินส่วนพระองค์ให้เป็นสาธารณะสมบัติ เหมือนเป็นการ "แลกเปลี่ยน" กัน (swap) ทำไมจึงโอนที่ดินสาธารณะสมบัติให้ในชื่อคุณกวี ไม่แน่ชัดในเชิงกฎหมาย มีมาตราใน พรบ.ทรัพย์สินฯที่ระบุห้ามใช้พระปรมาภิไธยในการประกอบธุรกรรมอยู่ แต่ว่าในกรณีที่ในหลวงภูมิพลถือหุ้นในบางบริษัทในพระปรมาภิไธยพระองค์เองก็มี และถ้าโอนที่สาธารณะสมบัติไปให้ในชื่อคุณกวีเช่นนี้ จะถือเป็นสมบัติส่วนพระองค์ในลักษณะใด)
ดังนั้น ในทางการ จริงๆยังเหลือ ม.ล.อัศนี ปราโมช ซึ่งแก่มากแล้ว (เกิด 2477 ผมไม่คิดว่าถึงแก่กรรมแล้วนะ ไม่เคยเห็นข่าว) เป็นผู้จัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์ของในหลวงภูมิพลอยู่ (ในทางปฏิบัติ เข้าใจว่าพระเทพฯเป็นผู้ดูแล สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระองค์ของในหลวงภูมิพล ตั้งอยู่ในวังสระปทุม)
แต่ว่า นั่นคือ ทรัพย์สินส่วนพระองค์ #ของในหลวงภูมิพล (ซึ่งดังที่ผมเคยบอกว่า ไม่รู้ทรงทำพินัยกรรมให้ภรรยา ลูก หลาน หรือไม่ คือสมบัติส่วนนี้ ไม่ใช่โอนไปในมือกษัตริย์ใหม่ ในฐานะกษัตริย์โดยอัตโนมัติ แบบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) ดังนั้น ที่มีการตั้งคุณสถิตพงษ์วันนี้ จึงไม่น่าจะใช่เป็นการตั้งเข้าไปแทนคุณกวี (เพื่อเป็นคู่กับ ม.ล.อัศนี) แต่เป็นการตั้งดูแลทรัพย์สินส่วนพระองค์ของกษัตริย์ใหม่เองโดยตรง

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar