tisdag 22 november 2016

ข่าวบีบีซีไทย - BBC Thai

ผู้ไม่มีรายได้หรือผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000-100,000 บาทต่อปีจะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลภายในวันที่ 1-30 ธ.ค.
บีบีซีไทย - BBC Thai

(หมายเหตุ(ผู้เรียบเรียง)...นับเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุไม่ใช่การแก้ปัญหาในระยะยาว รัฐควรให้การช่วยเหลือในรูปสร้างงาน"ไม่ใช่ให้ฟรี" เปิดโอกาสให้คนแต่ละครอบครัวได้มีโอกาสทำงานเพิ่มรายได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือตัวเอง." เงินหมื่นล้าน"ควรใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสังคมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวคนด้อยโอกาสในระยะยาว เหมือนสังคมของประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยความปรารถนาดี.)


Japan issues a tsunami warning after a magnitude 6.9 earthquake off the coast of Fukushima region.
bbc.co.uk
ญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยสึนามิหลังเกิดแผ่นดินไหวระดับ 6.9 แมกนิจูด
แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 06.00 น. ของเช้าวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น บริเวณนอกฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่น ใกล้จังหวัดฟุกุชิมะ ทำให้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยสึนามิโดยระบุว่าอาจเกิดคลื่นสูง 3 เมตร และคาดว่าแผ่นดินไหวมีระดับความลึกประมาณ 11 กิโลเมตร
ขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายหรือรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ อย่างไรก็ดี แผ่นดินไหวครั้งนี้รู้สึกได้ที่กรุงโตเกียวด้วย...คลิกอ่านต่อ- See More

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar