lördag 19 november 2016

หนึ่งเดือนหกวัน ประเทศไทยว่างเว้นกษัตริย์

ปลื้มปีติ “ทูลกระหม่อมฯ” ทรงพระราชทานอาหาร-น้ำผลไม้ปชช. พร้อมตรัสว่า “ยอดเยี่ยมมากๆ”

 
คลิกอ่าน-ปลื้มปีติ “ทูลกระหม่อมฯ” ทรงพระราชทานอาหาร-น้ำผลไม้ปชช. พร้อมตรัสว่า “ยอดเยี่ยมมากๆ”


“สมเด็จพระเทพฯ” เสด็จโบสถ์พราหมณ์ ทรงประกอบพิธีบวงสรวงอธิษฐานจิต ขอพรเทพเทวดาครูบาอาจารย์ให้กับช่างในการสร้างพระเมรุมาศงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ


คลิกอ่าน-ชาวพัทยาพร้อมใจจัดงาน "76ล้านดวงใจ อาลัยพ่อ"
(หมายเหตุ- เหล่าสมมุติเทพทั้งหลายกำลังโหมโฆษณาชวนเชื่อสร้างภาพมอมเมาหลอกประชาชนต่อไป  ต่างออกมาสร้างภาพลวงตาทำให้ประชาชนไทยตื่นตัวตาสว่างสิ้นรักหมดศรัทธา)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar