onsdag 23 november 2016

  คลิกฟัง- พระราชดำรัสในหลวงถึงนายกทักษิณ - YouTube

  คลิกฟัง-ทักษิณ ชินวัตร เปิดใจก่อนรัฐประหาร 2549 - YouTube

ฟังคลิปกษัตริย์ภูมิพลด่าทักษิณเมื่อ 10 ปีที่แล้ว 

ฟังคลิปท้กษิณพูดเปิดใจ....ให้ประชาชนชาวไทยฟังด้วยจิตใจที่เป็นธรรมแล้วจะได้เข้าใจชัดเจนถึงที่มาต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยที่เกิดขึ้นจนลุกลามบานปลายมาจนถึงวันนี้...ว่าใครคือผู้หลอกลวงมอมเมาประชาชนไทยและทำการขัดขวางทำลายระบอบประชาธิปไตยมาเป็นเวลา70 ปีแล้ว...

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar