tisdag 29 november 2016

ค่าของคน...ดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวทำ...( คดีตัวอย่าง)


(หมายเหตุ- "คดีตัวอย่าง"สังคมจะสงบสุขได้ต้องบังคับใช้ "กฎหมายให้เป็นกฎหมาย) เท่านั้น
 เคทนี้ขอให้มองข้ามว่าคู่กรณีเป็นลูกนายพลหรือเป็นคนรวยแฟนดารา
แต่จะพิสูจน์  ถึงการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ว่าเด็ดขาด"เที่ยงตรงยุติธรรม"จริงหรือไม่ ? 
จากการที่ประเทศไทยได้มี"ระบบอุปถัมภ์"สร้างระบบเครือข่ายมาเฟียฝังรากลึกมานานในสังคมไทย
โดยใช้อำนาจอิทธิพลคุ้มครองคนทำผิดไม่ให้ถูกลงโทษ   เหมือนหลายคดีที่นับเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมและประเทศชาติที่เกิดขึ้นในอดีต.....
ตัวอย่าง คดียึดสนามบิน  คดียึดทำเนียบรัฐบาล  คดีก่อความวุ่นวายขัดขวางเลือกตั้ง  คดีกระชับพื้นที่เก้าสิบเก้าศพ บาดเจ็บนับพัน ฯลฯ เป็นต้นแต่คนทำผิดยังลอยนวลไม่ถูกดำเนินคดี?? โปรดได้พิจารณา..บังคับใช้กฎหมายด้วยความยุติธรรม.  ด้วยความปราถนาดี   )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar