tisdag 10 januari 2017

ภายในเดือนหน้า(อาจถึง 3 เดือน) ก่อนจะเซ็น รธน.ใหม่ กษัตริย์จะไปเยอรมันอีก

Somsak Jeamteerasakul
ภายในเดือนหน้า(อาจถึง 3 เดือน) ก่อนจะเซ็น รธน.ใหม่ กษัตริย์จะไปเยอรมันอีก และ ม.16,17,18 คงจะยกเลิก-เขียนใหม่

ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่า ภายในเดือนหน้านี้(อาจถึงภายใน 3-4 เดือนข้างหน้า) ก่อนที่จะมีการเซ็นรัฐธรรมนูญใหม่ด้วยซ้ำ กษัตริย์วชิราลงกรณ์จะไปเยอรมันอีก (อาจจะมากกว่า 1 ครั้ง และ/หรืออาจจะอยู่นาน) และในอนาคต ก็เป็นไปได้ว่าจะไปบ่อยๆอีก และ รธน "ถาวร" ของ คสช ก็จะแก้ให้เป็นไปโดยสะดวก (มาตรา 16, 17, 18 จะต้องยกเลิก-เขียนใหม่หมด)
ตามเอกสารที่ สนข.อิศรา ได้มานี้ (ดูภาพประกอบแรก และอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ goo.gl/RVk9kA) จะมีการแก้ รธน ชั่วคราว 2557 ใน 2 จุด เพื่อให้เป็นไปตามการ "ขอ" ของกษัตริย์ใหม่
ประเด็นหนึ่ง ที่แก้จากเดิมว่า ผ่าน "ประชามติ" แล้ว ไม่มีการแก้ได้อีก มีแต่กษัตริย์เซ็นหรือไม่เซ็น (และตกไป) แก้เป็นว่า ให้แก้ได้ตามคำแนะนำของกษัตริย์ แล้วทูลเกล้าฯใหม่ภายใน 30 วัน หมายความว่า ถ้านับวันนี้เป็นวันแรกที่กษัตริย์มี "คำแนะนำ" มา ก็ยังมีเวลาถึง 10 กุมภา ที่จะถวายใหม่อีก และกษัตริย์ยังมีเวลาอีก 90 วันในการพิจารณาจะเซ็นหรือไม่เซ็นอีก
อันนี้ก็เป็นอะไรที่คาดได้ว่าจะแก้แบบนี้ เพราะถ้าไม่แก้แบบนี้ รัฐธรรมนูญที่ผ่าน "ประชามติ" ก็ไม่สามารถแก้อะไรได้
แต่ประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากคือ การที่มีเขียนเพิ่มอีกประเด็นด้วย ดังนี้
"ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นวรรคสามของมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
“ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง”
อย่าลืมว่า ปัญหาขณะนี้คือ กษัตริย์ใหม่มีบางอย่างไม่พอใจใน รธน ที่ผ่าน "ประชามติ" และขอให้แก้ ซึ่งการแก้ รธน ชั่วคราว ในประเด็นแรกที่กล่าวข้างต้น เป็นอะไรที่จำเป็น ไม่เช่นนั้น ร่าง รธน ที่ผ่าน "ประชามติ" ก็แก้ไม่ได้
แต่ทำไมต้องมีการเพิ่มมาตรานี้ เข้ามาใน รธน ชั่วคราว ตั้งแต่ตอนนี้? ถ้านี่เป็นประเด็นที่กษัตริย์ใหม่ต้องการให้แก้-บรรจุเข้าไปใน รธน ถาวร ก็สามารถเขียนเข้าไป แล้วถวายใหม่ใน 30 วันทีเดียวก็ได้
คำตอบง่ายๆคือ ผมคิดว่า กษัตริย์ใหม่มีแผนจะกลับเยอรมันอีก #ตั้งแต่ก่อนจะมีการเซ็นรัฐธรรมนูญถาวร #คือตั้งแต่ตอนนี้หรือภายใน 30 วันข้างหน้า ที่ คสช กำลังทำร่างใหม่เพื่อถวายใหม่ (และอาจจะบวกเข้าไปได้ถึง 90 วันต่อไป ก่อนที่จะทรงเซ็น) ไม่เช่นนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องเขียนเข้าไปใน รธน ชั่วคราว ที่กำลังจะหมดอายุนี้เลย ที่เขียนเข้าไปตั้งแต่ฉบับชั่วคราวนี้ คือทรงมีแผนจะกลับเยอรมันก่อนจะมีการเซ็นฉบับถาวรแน่ๆ
ยิ่งกว่านั้น เป็นที่น่าคิดด้วยว่า เป็นไปได้สูง ที่ถึงเวลาจัดทำร่าง รธน ใหม่ คสช จะใส่ข้อความทำนองนี้ เข้าไปในร่าง รธน ด้วย
นั่นหมายความว่า มาตรา 16, 17 และ 18 ของร่าง รธน ที่ว่าด้วย "ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์" (ดูภาพประกอบที่สอง) จะต้องยกเลิกและ/หรือ เขียนใหม่หมด (ในกระทู้เมื่อเช้า ผมเขียนตามที่ได้รับการบอกเล่ามาว่า กษัตริย์ใหม่ต้องการให้แก้ มาตรา 17 อันที่จริง ก่อนหน้านี้ ที่เริ่มมีการลือๆกันว่า กษัตริย์ใหม่ต้องการให้แก้รัฐธรรมนูญ ผมเคยเดาเหมือนกันว่า อาจจะต้องการให้แก้มาตราว่าด้วยผู้สำเร็จฯ เพื่อให้ไม่ต้องมีการตั้งทุกครั้งที่จะไปเยอรมัน จะได้ไปๆมาๆสะดวก)
เพราะถ้าเอาตามข้อความที่กำลังจะใส่ใน รธน ชั่วคราว ไปไว้ในร่าง รธน ถาวรด้วย ก็หมายความว่า
มาตรา 16 ที่เคยบอกว่า ถ้ากษัตริย์ไม่อยู่ในราชอาณาจักร ต้องตั้งผู้สำเร็จ
มาตรา 17 ที่ว่า ถ้ากษัตริย์ไม่ได้ตั้งผู้สำเร็จไว้ ให้องคมนตรีเสนอชื่อแทน
มาตรา 18 ที่เคยบอกว่า ในระหว่างยังไม่ตั้งผู้สำเร็จฯตามมาตรา 16 และ 17 ให้ประธานองคมนตรีเป็นชั่วคราวไปก่อน
ถ้าเอาข้อความที่ว่า "ในเมื่อพระมหากษัตริย์จะไม่ประทับอยู่ในราชอาณาจักร หรือจะทรงบริหารพระราชภาระไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จะทรงแต่งตั้งผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้" ไปใส่ในรัฐธรรมนูญถาวรด้วย ก็หมายความว่า ไม่จำเป็นต้องมี 3 มาตรานี้ ในแบบที่เคยมีแล้ว

Germany, here I come (and will continue to come again, and again, and again)!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar