torsdag 5 januari 2017

"ลัทธิซาบซึ้ง" กับกิจกรรม"ถวายความจงรักภักดี"...

วัดไทยทั่วประเทศ สวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 ทุกวันที่ 5 ของเดือน
เมื่อเวลา 16.07 น. วันที่ 5 มกราคม ที่อุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มหาเถรสมาคม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar