söndag 1 januari 2017

นายกฯหัวหน้าคสช.
'ประยุทธ์' สั่งทุกหน่วยงานเร่งสร้าง 'คนไทย 4.0'
เผย 'ประยุทธ์' สั่งการทุกหน่วยงานเร่งสร้าง 'คนไทย 4.0' รองรับโลกในศตวรรษที่ 21 ปรับวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรม 'มีความรับผิดชอบต่อสังคม-มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย-รู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่' ตั้งเป้า 6 เดือนการรับรู้ดีขึ้น ผลักดันใช้เทคโนโลยีสร้างอาชีพสร้างรายได้ขับเคลื่อนประเทศ
http://prachatai.org/journal/2017/01/69467
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar