lördag 7 januari 2017

วิกฤติหนัก...น้ำท่วมหลายจังหวัดที่ภาคใต้

Prachachat - ประชาชาติ
ไขปริศนา "น้ำท่วมใต้"

ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม มีการประโคมข่าวครึกโครมว่าด้วยการเกิดอากาศที่ร้อนระอุ ภัยแล้ง และการขาดน้ำ ทั้งน้ำอุปโภคบริโภคของหลายพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดในภาคใต้ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา และ พัทลุง รวมถึงบางอำเภอของ…

เมืองคอนเจอวิกฤตหนัก จมบาดาลทั้งเมือง ภาคใต้น้ำท่วมใหญ่ การสัญจรถูกตัดขาด ปิดสนามบิน 2 วัน นราธิวาสค้าชายแดน 3 ด่านชะงัก…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar