lördag 7 januari 2017

"คุณก้อย" สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ในชื่อเดิมว่า "นิรมล อุ่นพรม"?

Somsak Jeamteerasakul"คุณก้อย" สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ได้เลื่อนยศเป็น "พันเอก" - ดูเพิ่มเติมการเลื่อนยศเธอช่วง ๒ ปี เทียบสุทิดาและเปรม 2 new photos.

เข้าใจว่า นี่คือ "คุณก้อย" - สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์
ประกาศราชกิจจาฯเมื่อวานนี้ (ดูภาพประกอบแรก) เลื่อนยศเธอ จาก "ว่าที่พันโท" เป็น "พันเอกหญิง" มีผลตั้งแต่ ๒๘ ธันวาคม ที่ผ่านมา
เท่าที่ผมเช็คได้จากราชกิจจาฯ
ธันวาคม ๒๕๕๗ เธอมียศเป็น "ร้อยโทหญิง" (ดูภาพประกอบที่สอง - มีคำบรรยาย "หน้าที่การงานของเธอ" ข้อ ๔)
หมายความว่าประมาณ ๒ ปี เธอได้เลื่อนยศ จาก "ร้อยโทหญิง" เป็น "พันเอกหญิง" - ผมไม่สามารถค้นได้ว่า เธอเริ่มมียศ "ร้อยโทหญิง" เมื่อไร แต่สมมุติว่า น่าจะเป็น "ร้อยโทหญิง" ในช่วงใกล้ๆกับที่มีประกาศปี ๒๕๕๗ (ผมเข้าใจว่านามสกุลเธอ เดิมน่าจะไม่ใช่ "วงศ์วชิราภักดิ์" - นี่น่าจะเป็น "นามสกุลพระราชทาน" ใหม่ - ดังนั้น การเสิร์ชหาชื่อ-นามสกุลเดิมของเธอ จึงยาก ยกเว้นแต่จะรู้ว่านามสกุลเดิมของเธอคืออะไร)
ถ้าเทียบกับคุณสุทิดา
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็น "ร้อยโทหญิง"
ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็น "พันเอกหญิง"
ก็เรียกว่า ได้รับการโปรโมตเลื่อนยศทางทหารเดียวกันด้วยความเร็วไม่ห่างกันนัก คือราว ๒ ปีเศษ
ถ้าลองเปรียบเทียบนายทหารดังๆบางคน เท่าที่เช็คได้ เปรม ติณสูลานนท์ เป็น "ว่าที่ร้อยตรี" ปี ๒๔๘๔ เข้าร่วมสงครามมหาเอเซียบูรพา เลยได้เป็น "ร้อยเอก" ในปี ๒๔๘๘ แต่กว่าจะได้เป็น "พันเอก" ปี ๒๕๐๓ คือใช้เวลาราวๆเกือบ ๒๐ ปี ในการเลื่อนยศเดียวกันกับคุณสินีนาฏหรือคุณสุทิดา
"คุณก้อย" สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ในชื่อเดิมว่า "นิรมล อุ่นพรม"? - ดูรายละเอียด
"คุณก้อย" สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ในชื่อเดิมว่า "นิรมล อุ่นพรม"?

มี "มิตรสหายท่านหนึ่ง" ได้ส่งลิงค์ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์พระบรม เมื่อต้นปี ๒๕๕๖ พร้อมข่าวหนึ่งมาให้ ผมพิจารณาดูแล้ว เป็นไปได้ว่า นี่คือ "คุณก้อย" หรือในขณะนี้ "พันเอกหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์" (ดูเรื่องการเลื่อนยศเธอเป็น "พันเอกหญิง" ในกระทู้ก่อน goo.gl/V39lCK)
คือเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๖ มีการแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ โดยมีชื่อ "ร้อยโทหญิงนิรมล อุ่นพรม" จากตำแหน่ง "พยาบาล โรงพยาบาลอานันทมหิดลกองทัพบก" ให้เป็นตำแหน่ง "เจ้าพนักงานในพระองค์ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน งานศิลปาชีพ ๙๐๔ฝ่ายกิจการพิเศษประจำราชสำนัก โครงการในพระองค์ ฯ และการพระราชกุศลกองงานพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง" - ดูภาพประกอบแรก ชื่อเธออยู่ในข้อ ๓
ทีนี้ ถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่ "ร้อยโทหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์" ได้รับแต่งตั้งในปลายปี ๒๕๕๗ ที่ผมเอามาให้ดูในกระทู้ก่อน (ดูภาพประกอบที่สอง) จะเห็นว่า ตำแหน่งของ "ร้อยโทหญิง สินีนาฏ" เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งเดียวกัน ที่น่าสังเกตคือ ตำแหน่งเดิมของเธอ (ที่ได้รับแต่งตั้งในปี ๒๕๕๖) เป็นตำแหน่งที่ทำงานกับคุณศรีรัศมิ์ คำสั่งตั้งตำแหน่งใหม่ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์หลังคุณศรีรัศมิ์ถูกกวาดล้าง
"มิตรสหายท่านนั้น" ยังส่งลิงค์ข่าวนี้ ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ (ช่วงเดียวกับที่คุณนิรมลได้รับแต่งตั้งข้างต้น) เป็นข่าวจากจังหวัดน่าน ว่า พระบรมฯกับคุณศรีรัศมิ์ได้พระราชทานพวงมาลาให้กับงานศพของคุณพ่อของ "ร้อยโทหญิง นิรมล อุ่นพรม" ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ - ดูภาพประกอบที่สาม หรือดูข่าวที่นี่ goo.gl/qqqGfg
ที่ผมได้ยินมาก่อนหน้านี้ ซึ่งข้อมูลเรื่องการตั้งคุณ "นิรมล อุ่นพรม"-"สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์" ในปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ และข่าวงานศพคุณพ่อคุณ "นิรมล อุ่นพรม" ข้างต้นดูเหมือนจะคอนเฟริ์ม คือ "คุณก้อย" เคยเป็นพยาบาล และใกล้ชิดกับคุณศรีรัศมิ์มาก่อน และแม้ว่าคุณศรีรัศมิ์จะถูกกวาดล้างไป แต่ "คุณก้อย" สามารถเข้ากับคุณ "นุ้ย" ได้ และยังอยู่รับใช้งานพระบรมฯต่อไป
ถ้าทั้งหมดนี้ได้รับการคอนเฟิร์ม เราก็รู้แน่นอนแล้วว่า "คุณก้อย" มีชื่อเดิมว่า "นิรมล อุ่นพรม" และคงได้รับพระราชทานชื่อ-นามสกุลใหม่ เป็น "สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ระหว่าง มกราคม ๒๕๕๖ - ธันวาคม ๒๕๕๗ (คือช่วงปีสุดท้ายที่คุณศรีรัศมิ์ยังเป็นพระวรชายาอยู่)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar