onsdag 30 mars 2016

คำสั่ง.คสช.ที่ 13/2559... เรื่องสำคัญสำหรับทุกคน .รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม...

James Walsky Magazine

James Walsky Magazines foto.คลิกดูได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 6 ภาพ
การวิเคราะห์ข่าวประจำวัน
เรื่อง รัฐทหารเต็มรูปแบบ ด้วยคำสั่ง คสช.ที่ ๑๓/๒๕๕๙
พวกเราอยู่ในรัฐทหาร เต็มรูปแบบแล้ว ด้วยคำสั่งนี้....
เอวังด้วย ประการ ฉะนี้แล ประเทศนี้....


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
สรุปคำสั่ง คสช.ที่ 13/2559 ได้ดังนี้
1.ทหารยศร้อยตรีทุกเหล่าทัพเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม
2.ทหารชั้นประทวนเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
3.จับกุมผู้กระทำผิดหรือสงสัยว่ากระทำผิด
4.ออกคำสั่งให้บุคคลมารายงานตัว ให้ถ้อยคำ ส่งเอกสาร
5.จับกุมความผิดซึ่งหน้า ควบคุมตัวจับส่งพนักงานสอบสวน
6.ช่วยเหลือ สนับสนุน เข้าร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนและเป็นพนักงานสอบสวนตาม ป.วิอาญา
7.ค้นที่รโหฐานได้ไม่ต้องมีหมายค้นและไม่จำกัดเวลา
8.เรียกบุคคลมาให้ข้อมูล มาให้ถ้อยคำ และควบคุมตัวบุคคลได้7วัน สถานที่ควบคุมจะต้องไม่ใช่ที่สถานีตำรวจ เรือนจำ ทัณฑสถาน (สงสัยที่ค่ายทหาร)
9.เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตาม ป.วิอาญาด้วย
10.ไม่อยู่ในข้อบังคับของกฎหมายปกครอง(บุคคลใดฟ้องศาลปกครองไม่ได้)
11.ได้รับการคุ้มครองตามพรก.การบริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน2548
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 13/2559 เรื่องการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดบางประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/074/1.PDF

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar