torsdag 31 mars 2016

บีบีซีไทย - BBC Thai


บีบีซีไทย - BBC Thais foto.
บีบีซีไทย - BBC Thai
ขบวนการประชาธิปไตยใหม่รณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ
ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ ออกแถลงการณ์เรื่องจุดยืนต่อการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันไปลงมติไม่รับร่างดังกล่าว และร่วมกันหาหนทางไปสู่ระบอบประชาธิปไตยด้วยมือของประชาชนเอง
แถลงการณ์ที่เผยแพร่บนหน้าเฟซบุ๊กขบวนการประชาธิปไตยใหม่ (New Democracy Movement - NDM) ลงวันที่ 30 มี.ค. 2559 อ้างถึงกรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) นำโดยนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ได้แถลงเปิดเผยรายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบั...บที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมจากร่างแรกเมื่อสองเดือนที่แล้ว ซึ่งทางขบวนการประชาธิปไตยใหม่ยังเห็นว่า ร่างรัฐธรรมนูญนี้ยังคงมีบทบัญญัติที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในหลายประเด็น เช่นใช้ถ้อยคำกำกวมเพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพ การให้สิทธิชุมชนแบบครึ่งๆ กลางๆ การตัดโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมปลายและอาชีวศึกษา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่บิดเบือนความต้องการที่แท้จริงของประชาชน รวมทั้งโครงสร้างศาลและองค์กรอิสระที่ขาดการยึดโยงกับประชาชน เป็นต้น
แถลงการณ์ยังระบุว่า ประเด็นทั้งหมดทั้งมวลนี้แสดงให้เห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าวยังคงพยายามบ่อนเซาะสถาบันที่มาจากการเลือกตั้งให้อ่อนแอ และเอื้อให้สถาบันที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเป็นผู้บงการการเมืองไทยในระยะยาว ไม่ต่างจากร่างเมื่อสองเดือนที่แล้ว จึงไม่มีทางที่ร่างรัฐธรรมนูญนี้จะนำพาประเทศไทยไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้
คลิกดูเพิ่ม-Visa mer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar