torsdag 31 mars 2016

Chaturon Chaisang ....แจ้งความคืบหน้าคดีเพิกถอนหนังสือเดินทางหน่อยครับ

รูปภาพของ Chaturon Chaisang
Chaturon Chaisang
แจ้งความคืบหน้าคดีเพิกถอนหนังสือเดินทางหน่อยครับ
ตามที่ผมได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ 13 มกราคม ปีนี้กรณีถูกเพิกถอนหนังสือเดินทาง โดยฟ้องร้องดำเนินคดีต่อกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กรมการกงสุล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 อธิบดีกรมการกงสุล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 7
โดยได้ฟ้องว่า การเพิกถอนหนัง...สือเดินทางครั้งนี้เป็นคำสั่งที่ผิดกฎหมาย และเป็นการจงใจกระทำละเมิดโดยผิดกฎหมาย จึงใช้สิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งยกเลิกหนังสือเดินทางของตนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น
ผมได้รับแจ้งจากทนายความผู้รับมอบอำนาจว่าได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งศาลปกครองกลางเป็นหนังสือลงวันที่ 18 มีนาคม 2559 แจ้งว่าตามที่ผมได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 เป็นคดีดำเลขที่ 57/2559 นั้น ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ผมกับคณะทนายก็เตรียมสู้คดีต่อไปครับ
..........
‪#‎หนังสือเดินทาง‬ ‪#‎จาตุรนต์ฉายแสง‬
 
รูปภาพของ Chaturon Chaisang

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar