lördag 19 mars 2016

พ.ค.ท. คือสินค้าส่งออกของประเทศจีน ?

พ.ค.ท. คือสินค้าส่งออกของประเทศจีน ?

ในเวลาปัจจุบันการแผ่ขยายอำนาจของประเทศ จีนเข้าสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์กำลังมองเห็นได้อย่างชัดเจนเช่นใน หมู่เกาะสแปรตลีย์ของเวียตนามตอนใต้ การส่งชาวจีนออกนอกประเทศใน ลาว กำพูชา และในประเทศไทยในเวลานี้  การขยายอำนาจของจีนเป็นนโยบายระยะยาวที่ทาง พรรคคอมมิวนิสต์จีน (พ.ค.จ.) ได้กำหนดเอาไว้ตั้งแต่ เหมา เจอ ตง ยังเป็นประธานของ พ.ค.จ. อยู่ ซึ่งในการเจรจากับคณะผู้แทน พรรคลาวดง (พรรคแรงงาน ) ของเวียตนามเมื่อปี ค.ศ. 1963 ที่ หวู่ฮั่น ประธาน เหมา เจอ ตง ได้พูดว่า " ข้าพเจ้าจะเป็นประธานของชาวนาจนในห้าร้อยล้านคนเพื่่อยกพลเข้าสู่เอเชีย ตะวันออกเฉียงไต้ " 
ในโอกาศเดียวกันนั้น ประธาน เหมา เจอ ตง ได้เปรียบเทียบประเทศไทยกับจังหวัดเฉฉวนของจีนว่ามีพื้นที่เท่าๆกันแต่จำนวน ประชากรของจังหวัดเฉฉวนมีมากกว่าของไทยสองเท่าตัว และพูดว่าจีนต้องการส่งคนเข้ามาอยู่ในประเทศไทย  ส่วนประเทศลาวนี้มีพื้นที่กว้างแต่ประชากรน้อย  จีนจะต้องส่งคนเข้าไปอยู่ในลาวอีกด้วย
ประธานเหมา เจอ ตง ยังคงยืนยันในที่ประชุม กรมการเมืองของคณะกรรมการกลาง พรรคคอมมิวนิสต์ จีนเมื่อ เดือนสิงหาคม ค.ศ. 1965 ว่า  เราต้องยึดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้ ซึ่งรวมทั้งเวียตนามใต้ ไทย พม่า มาเลเซีย และสิงคโปร์ ... เอเชียคะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่อุดมสมบูรณ์ มีสินแร่มากมาย... คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อยึดเอาไว้... หลังจากยึดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แล้ว เรายังสามารถเสริมสร้างพลังของเราในภูมิภาคนี้  เวลานั้นเราจะมีพลังเพียงพอ  เพื่อเผชิญหน้ากับกลุ่มสหภาพโซเวียต และยุโรปตะวันออก  ลมตะวันออกจะพัดกลบลมตะวันตก.
เพื่อบรรลุเป้าหมายตามนโยบายแผ่ขยายอำนาจ ของจีน พ.ค.ท. หรือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจึงเป็นเพียงสินค้าส่งออกทางนโยบายของ จีนหรือ  พรรคคอมมิวนิสต์จีน (พ.ค.จ. ) เท่านั้นเอง โปรดอ่านรายละเอียดของ พ.ค.ท.ในบทความข้างล่างนั้...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar