måndag 14 mars 2016

คุณประยุทธ์ จันทร์โอชา ครับ เลิกใช้ “ตรรกะkwai” ซะทีเถอะครับ
ที่มา FB


Phattita Cheraiem

คุณประยุทธ์ จันทร์โอชา ครับ
เลิกใช้ “ตรรกะควาย” ซะทีเถอะครับ
.
ไม่รู้สึกอาย
ไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจสักนิดเหรอครับ
เวลาเรียกร้องให้คนอื่นเคารพกฎหมายนี่
.
คุณตั้งตัวเองเป็นกฎหมาย
แล้วก็บอกให้ทุกคนเคารพกฎหมาย
นั่นหมายถึงให้ทุกคนเคารพเชื่อฟังคุณนั่นเอง
.
ตรรกะควายชัด ๆ ครับ
ไม่ใช่ตรรกะคน
.
บ้านเมืองต้องยืนต้องอยู่ด้วยหลักนิติรัฐ
นั่งคือ สังคม บ้านเมือง ต้องมีกฎหมายที่เป็นธรรม
เสมอภาค เท่าเทียม ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนกันหมด
ไม่มีใครเป็นกฎหมาย ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย
ไม่ใช่มีไอ้หน้าโง่คนหนึ่งที่ดีแค่พล่าม รู้ทุกเรื่อง แต่ไม่ได้เรื่องสักเรื่อง
มาทำตัวเป็นกฎหมาย อยู่เหนือกฎหมาย
แล้ววัน ๆ เอาแต่เรียกร้องให้คนอื่นเคารพกฎหมาย
.
ส่วนเรื่องคุณธรรม เป็นเรื่องที่ไม่ใช่กฎบ้านกบิลเมือง
เป็นแค่เรื่องจารีต เป็นเรื่องจรรโลงทางสังคม
เลิกอ้างซะทีว่าบ้านเมืองจะอยู่ได้ด้วยคุณธรรม
ปล้นอำนาจเข้ามาแท้ ๆ ยังมีหน้ามาอ้างเรื่องคุณธรรม
.
บ้านเมืองจะอยู่ได้ ไม่ล้มเหลว ก็ด้วยหลักนิติรัฐ
ไม่ใช่หลักคุณธรรม
ขาดคุณธรรมแค่ไหน แต่หากไม่อยู่เหนือกฎหมาย
ก็ไม่สามารถทำให้บ้านเมืองล้มเหลวพังทลายได้
.
คนไร้จริยธรรม คนไม่มีคุณธรรม คนเกเรนั้น
อาจสร้างความเดือดร้อนวุ่นวาย แต่ก็ปราบได้ด้วยกฎหมาย
คนที่อยู่เหนือกฎหมายต่างหาก ที่จะทำให้บ้านเมืองล้มเหลว
.
บ้านเมืองวายป่วงอยู่ทุกวันนี้
ก็เพราะพวกคุณบิดเบือนฉ้อฉลกฎหมาย
ทำลายหลักนิติรัฐของบ้านเมือง
แล้วอ้างคุณธรรม จริยธรรมบ้า ๆ บอ ๆ บังหน้า
.
เลิกซะทีกับตรรกะควาย ๆ แบบนี้
.
เอือมมม...

Cr.ตระกองขวัญ
10 มีนาคม

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar