torsdag 10 november 2016

เหยื่อ.! ของความขัดแย้งทางการเมือง..ที่ไม่ควรถูกลงโทษ..


อัยการศาล มทบ.24 ส่งฟ้องชาวบ้านและแกนนำ นปช.จ.สกลนคร รวม 20 ราย ฝ่าฝืน 3/58 ชุมนุมทางการเมือง เหตุถ่ายรูปกับป้ายศูนย์ปราบโกงฯ เกือบครึ่งอายุกว่า 60 ปี

 
หลังจตุพรนอนคุกมา 1 เดือน ศาลปฏิเสธการประกันตัว 2 ครั้ง ดูมูลเหตุที่ทำให้เขาต้องถูกถอนการประกันตัวในคดีก่อการร้ายที่ยังสืบพยานได้ไม่ถึงครึ่งทาง… 

(หมายเหตุ-.ถึงเวลาคืนความยุติธรรมให้แก่ประชาชนไทย  รวมทั้งชาวบ้านและแกนนำผู้ตกเป็น  "เหยื่อ" ความขัดแย้งทางการเมืองของชนชั้นปกครอง...ยี่สิบคนล่าสุดควรให้เป็นคดีสุดท้ายในยุคเผด็จการทหาร....
เพื่อความสงบสุขของประเทศ....ได้โปรดคืนความถูกต้องยุติธรรมกลับคืนสู่สังคมไทย 
ประเทศไทยจะได้ก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ เพื่อเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมยุคใหม่ที่ดีกว่า...
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองไม่ใช่เพิ่งเกิด   แต่ปัญหามีมานานตั้งแต่ประเทศไทยมีพรรคการเมือง
การเมืองไทยสมัยก่อนเข้าสู่ยุคเผด็จการสฤษดิ์....พรรคการเมืองและนักการเมืองอาชีพส่วนใหญ่ที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของประชาชนเข้าไปนั่งในรัฐสภา "มีอุดมการณ์จิตสำนึกความรับผิดชอบ" ทำหน้าที่รับใช้สังคมเป็นปากเสียงแทนประชาชนในรัฐสภา...
การเมืองยุคเก่า ก่อนเกิดเผด็จการทหาร  ผู้ตกเป็น "เหยื่อ"  คือนักการเมืองผู้แทนของประชาชน...ไม่ใช่แกนนำหรือประชาชนชาวบ้านธรรมดาถูกจับเข้าคุกแทนนักการเมืองเหมือนในปัจจุบัน....ด้วยความปราถนาดี)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar