onsdag 2 november 2016

"ข้าวฟีเวอร์ " ฤๅ ถึงยุคของชาวนาไทยได้รับความเป็นธรรมช่วยเหลือให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสถูกกดหัวเอารัดเอาเปรียบราคาขายข้าวจากนายทุนพ่อค้าข้าวคนกลาง..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar