fredag 6 januari 2017

บีบีซีไทย - BBC Thai

ผ่านมาเกือบ 3 ปีแล้วหลังการเกิดรัฐประหาร แต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับที่ 20 ยังไม่ประกาศใช้ การเลือกตั้งทั่วไปจะมีขึ้นได้ภายในปีนี้ตาม "โรดแมป" ที่คสช. ให้ไว้หรือไม่
#Democracy #Election #Constitution
รองนายกฯเผยเหตุการณ์สวรรคตของในหลวง ร. 9 ทำให้สมมติฐานเกี่ยวกับกระบวนการที่นำไปสู่การเลือกตั้งเปลี่ยน โดยขณะนี้ยังไม่มีการพระราชทานรัฐธรรมนูญลงมา จึงคาดการณ์วันเลือกตั้งไม่ได้ แต่ยืนยันเป็นไปตามโรดแมป #ThaiElection
รองนายกฯเผยเหตุการณ์สวรรคตของในหลวง ร. 9 ทำให้สมมติฐานเกี่ยวกับกระบวนการที่นำไปสู่การเลือกตั้งเปลี่ยน โดยขณะนี้ยังไม่มีการพระราชทานรัฐธรรมนูญลงมา…
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar