fredag 6 januari 2017

ข่าว...น่าสนใจติดตาม...ถกปัญหารถตู้ นักวิชาการเผยสถิติรถตู้มีอัตรการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตมากกว่ารถบัส 5 เท่า ชี้รัฐไม่สนับสนุนและช่วยอุดหนุนระบบขนส่งมวลชน…วิษณุหวัง สนช.ไม่พูดเลื่อนเลือกตั้งอีก เหตุสร้างความเข้าใจผิด ยันเดินโรดแมป ระบุบัดนี้เกิดกรณีที่ในหลวงรัฐกาลที่ 9 สวรรคต ทุกอย่างเลื่อนไป เราจึงนับไม่ถูก ตอบไม่ถูก ชี้นับ 1…

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar