torsdag 5 januari 2017

ทุกปัญหาของสังคมไทยล้วนมาจาก"ระบบ" ภายใต้ระบอบที่ใช้ปกครองประเทศนั่นเอง.

khaosod - ข่าวสด
ตำรวจหาดใหญ่จับสายส่งยาบ้า 2 คนคาด่านตรวจขณะขนยาบ้า 39,000 เม็ดไปโยนให้ลูกค้าตามจุดนัดหมายสารภาพได้ค่าจ้าง2,000 บาท

ประวัติติดคุกมา 8 ครั้ง เริ่มตอนอายุแค่ 13


คลิกอ่าน-มือมีดรับสารภาพแทงหนุ่มชิงไอโฟน อ้างเฉยถ้าเหยื่อไม่ขัดขืน คงไม่ตาย


(หมายเหตุ-ยกเลิกกฎกติการะบบระเบียบแบบแผนโบราณล้าหลัง  ที่พวกชนชั้นบนเป็นผู้กำหนดขึ้นมาใช้กับสังคมไทย   เป็นที่มาของสารพัดปัญหาสร้างความแตกแยกขัดแย้งในสังคมไทย 
นับเป็นปัจจัยสำคัญที่หยุดยั้งทำลายวิวัฒนาการขับเคลื่อนสังคมไทย   ประชาชนไทยถูกมอมเมาปลูกฝังแนวทางความคิดไม่ให้คิดต่าง(จนเคยชิน)มานานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน .
น่าเสียดาย.."การมอมเมาจำกัดสิทธิเสรีภาพ"...ภายใต้"ระบบ"  ของ"ระบอบ"ที่ใช้ปกครองประเทศไทย  
ได้ปิดกั้นขัดขวางทำลายประสิทธิภาพขีดความสามารถด้านพลังแนวคิดของประชาชนไทย  ...
ทำให้สังคมไทยเสียเวลาและโอกาส   ไม่สามารถใช้พลังความคิดของคนมาใช้เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทันยุคทันสมัยทัดเทียมนานาอารยะประเทศได้
การไล่ล่ายัดเยียดข้อหาจับกุมคุมขังประชาชนที่คิดเห็นต่าง  ไม่ใช่ทางออกแก้ปัญหาไม่ได้แน่นอน  เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น  ด้วยความปราถนาดี )

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar