tisdag 1 mars 2016

บีบีซีไทย - BBC Thai.....


บีบีซีไทย - BBC Thai
บีบีซีไทย - BBC Thais foto.
ตุลาการศาลปกครองกลาง มีความเห็นให้เพิกถอนคำสั่ง มธ.ไล่ออก “สมศักดิ์ เจียมฯ”
น.ส.ภาวิณี ชุมศรี ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยกับบีบีซีไทยว่า ในวันนี้ ตุลาการผู้แถลงคดีของศาลปกครองกลาง มีความเห็นให้เพิกถอนคำสั่ง มธ. ที่ให้ไล่นายสมศักดิ์ออกจากราชการ โดยตุลาการผู้แถลงคดีเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวซึ่งมหาวิทยาลัยระบุว่านายสมศักดิ์ขาดราชการเกินกว่า 15 วัน จากการลี้ภัยไปต่างประเทศหลังเกิดการรัฐประหารเ...มื่อวันที่ 22 พ.ค.2557 นั้น เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเห็นควรเพิกถอนคำสั่ง
ทั้งนี้ คณะตุลาการผู้แถลงคดีวินิจฉัยว่า การที่นายสมศักดิ์ต้องขาดราชการนั้น มีเหตุจำเป็นเพราะมีภัยอันตรายถึงแก่ชีวิตและเสรีภาพ
น.ส.ภาวิณีกล่าวว่า คำแถลงในวันนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์กับฝ่ายผู้ร้อง อย่างไรก็ดี เป็นเพียงคำแถลงที่ยังต้องรอคำพิพากษาที่จะออกมาในวันที่ 8 มีนาคมนี้ ซึ่งผลอาจออกมาแตกต่างกัน แต่หากมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของ มธ. และ มธ.ไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ หรือยื่นอุทธรณ์แต่ศาลสูงเห็นว่าต้องเพิกถอนคำสั่ง ก็จะมีผลทำให้นายสมศักดิ์ ยังคงสถานะเป็นอาจารย์ มธ.ตามเดิม เพราะถือว่าไม่ได้ขาดราชการเลยนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารเป็นต้นมา แม้ มธ.จะมีคำสั่งให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่และไม่ได้กลับไป ก็ไม่ได้ถือว่าขาดราชการเช่นกัน ดังนั้น นายสมศักดิ์ จึงมีสิทธิ์ที่จะลาออกจากราชการตามปกติหากต้องการ และจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญที่สะสมไว้
 
คลิกดู-Visa mer


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar