onsdag 2 mars 2016

จากวันนั้น..ถึงวันนี้ ที่นี่..ประเทศไหน?จากวันนั้น..ถึงวันนี้ ที่นี่..ประเทศไหน?

ตอนยังเด็ก คิดไปมา ประสาซื่อ
ถิ่นนี้คือ ศิวิไลซ์ หาใดเหมือน
ช่างงดงาม ไม่ดัดจริต ไม่บิดเบือน
ใครมาเยือน ต่างชื่นชม อารมณ์ดี....

น้ำมีปลา นามีข้าว ดาวเต็มฟ้า
ทั่วพารา ชุ่มฉ่ำชื่น รื่นสุขศรี
ทรัพย์ในดิน สินมากล้น คนมั่งมี
ผืนดินนี้ ชนดื่มด่ำ เพราะฉ่ำเย็น....

ภาพเก่าๆ ค่อยเลือนหาย มลายสูญ
ทุกข์เพิ่มพูน ชนลำบาก สุดยากเข็ญ
ทรัพย์มากมี กลับเซซัด พัดกระเซ็น
ถิ่นที่เห็น สุดอ้างว้าง หมดทางฟื้น....

หรือถิ่นนี้ ถูกสาป บาปทับถม
ความสุขสม เลยลาลับ หลับไม่ตื่น
เลือดน้ำตา ประชาช้ำ สุดกล้ำกลืน
กี่วันคืน ยังหนาวเหน็บ เจ็บไม่จำ....

๓ บลา / ๒๖ ต.ค.๕๕

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar