söndag 6 mars 2016

อนิจจัง อนิจจา " สภาม.ราม " มอบดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ ให้คนไร้ค่าไร้ราคา คุณภาพต่ำจัง. แผล็บๆ . ฝักใฝ่เผด็จการจนตามืดบอด..

matichononline
ม.ราม มอบดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ ม.จ.ชาตรีเฉลิม-ศุภชัย สื่อสารมวลชน "บิ๊กต๊อก"นิติศาสตร์

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar