fredag 11 november 2016

นายกฯหัวหน้าคสช. กับนโยบายเร่งด่วน "วาระแห่งชาติ"


ประยุทธ์ ขอชาวนาเข้าใจรัฐบาลหวังช่วยยั่งยืน ลดพื้นที่ปลูกข้าวแต่ได้ผลผลิตเพิ่มและมีคุณภาพ
ชี้ปัญหาราคาข้าวในวันนี้มีเหตุต้นทุนการผลิตสูง ราคาต่างจากตลาดโลก ชี้ต้องปรับปรุง ขออย่าเอาไปตีกับชาวนาอีก อย่ามาเรียกร้องราคาข้าว ถามกลับจะเอาเงินที่ไหน ก็ต้องขึ้นภาษีหรืออย่างไร ขณะที่พาณิชย์ เผยส่งออกหอมมะลิ 9 เดือนแรก สูงถึง 1.68 ล้านตัน
http://prachatai.org/journal/2016/11/68784

(หมายเหตุ-"ชาวนากับราคาข้าว"นับเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีอยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานทุกรัฐบาลจากอดีตจนถึงปัจจุบัน...และ... คงยังจะมีต่อไปในอนาคต ?
ตราบใดที่ยังไม่มีการวางนโยบายจัดระบบในการแก้ไขปัญหากันร่วมกันอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่าง... รัฐบาล...- ชาวนา....-โรงสี..-นายทุนพ่อค้าคนกลาง..-บริษัทผู้ค้าข้าวสารส่งออกต่างประเทศและขายส่งตลาดภายในประเทศ  รวมทั้งความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ....
อย่าลืมประเทศไทยยังเป็นประเทศเกษตรกรรมที่เป็นแหล่งผลิตอาหารโลก  ประชากรส่วนใหญ่ยังทำอาชีพเกษตรกร ทำนา ทำสวน   ไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรม 
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของทุกรัฐบาล  ที่ต้องดูแลแก้ไขปัญหากำหนดนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร  ทั้งเรื่องกลไกตลาด  การให้ความรู้ที่ทันต่อยุคสมัย ควบคุมผลผลิตให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดผู้บริโภคทั้งในประเทศและส่งออก..ประเทศไทยมีคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมากมายทุกสาขาอาชีพ  ควรเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีส่วนช่วยเหลือนำประเทศชาติออกพ้นจากวิกฤติอันเลวร้ายครั้งนี้ไปได้ ....ด้วยความปราถนาดี)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar