onsdag 2 november 2016

ช่วงเปลี่ยนผ่าน.."ทุกข์ทั้งแผ่นดิน"

กอบกาญจน์ ชี้ยังอยู่ช่วง100วัน งานเทศกาลจัดได้ แต่งดรื่นเริง แนะคอนเสิร์ตจัดเพลงราชนิพนธ์
http://www.matichon.co.th/news/344770


นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมหรือประเพณีต่างๆ…

(หมายเหตุ-ช่วงเปลี่ยนผ่าน   คณะรัฐบาลคสช.  กรุณาอย่านำสารพัดปัญหาสำคัญที่เร่งด่วนของประเทศมาผสมปนเปรวมกับปัญหาทั่วไปเข้าเป็นเรื่องเดียวกัน  (จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาไม่ควรทำ ) ควรมีสติแยกแยะ  อย่าประเมินปัญหาผิด จนเกิดปัญหาวิกฤติบานปลาย.. เอาไม่อยู่?

คณะรัฐบาลทหาร คสช. ควรมีความ"จริงใจ" แก้ไขวิกฤติปัญหาความขัดแย้งของคนในประเทศ บนพื้นฐานความเป็นจริงที่ต้นเหตุที่มาของปัญหา
เพื่อ"นำความสงบสุข"กลับคืนสู่สังคมไทยและประชาชนไทยพี่น้องเพื่อนร่วมชาติทุกคนทุกชนชั้นได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

"สองปีครึ่ง"ประเทศไทยไร้"รัฐธรรมนูญ"กฎหมายสูงสุดปกครองประเทศ  ?
ได้พิสูจน้ให้เห็นแล้วว่าการรัฐประหารยยึดอำนาจ"ฉีกรัฐธรรมนูฯทิ้ง"แก้ปัญหาประเทศไม่ได้  ประเทศตกอยู่ในสภาวะไม่ปกติ  เต็มไปด้วยสารพัดปัญหาโหมกระหน่ำทุกด้านเพิ่มขึ้น  (กลายเป็นรัฐเผด็จการทหาร เศรษฐกิจฝืดเคือง   สังคมวิปริตเสื่อมสุดๆคนในสังคมแตกแยก ไร้กฎกติกา  โจรมิจฉาชีพเกลื่อนเมือง  ฯลฯ)

สิ่งสำคัญเร่งด่วนที่คณะรัฐบาลคสช.ควรเร่งมือทำคือ. 
เร่งนำ"รัฐธรรมนูญฉบับใหม่"ออกมาบังคับใช้บริหารประเทศ  จัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว  ได้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ประชาชนเลือกตัวแทนเข้ามาบริหารประเทศตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย...
ให้รัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้ามาบริหารจัดการปกครองประเทศ   ขับเคลื่อนพัฒนาวิวัฒนาการสังคมไทยให้ก้าวไปตามยุคสมัยนำประเทศผ่านพ้นจากวิฤติไปได้ทุกด้าน  นำความมั่นคงสงบสุขกลับสู่ประเทศไทย พี่น้องประชาชนไทยเพื่อนร่วมชาติทุกชนชั้น(รวมทั้งคณะคสช.ด้วย)   ด้วยความปราถนาดี)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar