tisdag 10 januari 2017

ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบอะไร???ใครคือผู้มีอำนาจสูงสุด???


รัชกาลที่ 10 ทรงรับสั่งให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านการลงประชามติ เรื่องพระราชอำนาจ
ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์หลังถกที่ประชุม คสช. เตรียมใช้ ม.44 แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับผ่านการลงประชามติ หลังรัชกาลที่ 10 มีรับสั่งให้แก้ไข หมวดพระมหากษัตริย์ เรื่องพระราชอำนาจ ด้านมีชัย ระบุ ยังไม่ทราบเรื่อง ระบุตามหลักการทำไม่ได้ ต้องแก้ไข รธน. ชั่วคราว 57 ก่อน
http://prachatai.org/journal/2017/01/69572

(??????.)
วิษณุ เครืองาม เปิดเผยหลังหารือกับองคมนตรี และนายกรัฐมนตรีว่า…


(หมายเหตุ-คำถามถึงประชาชนไทย ..ใคร? กลุ่มไหน? คือผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศไทย  เจ้าของระบอบที่ใช้ปกครองประเทศไทยมานาน. .ที่ผูกขาดเป็นเจ้าของประเทศไทยรวมทั้งประชาชนไทยทั้งประเทศ.จากอดีตจนถึงปัจจุบัน....
อ่าน  คิดๆๆๆ แล้วจะได้คำตอบ....ได้รู้ได้เข้าใจสถานะของตัวเองว่าเป็นประชาชนไทยที่ไม่มีสิทธิมีเสียงเป็นเจ้าของประเทศไทยร่วมกัน   แค่เป็นเพียงผู้ร่วมอาศัยในประเทศไทยเท่านั้น    ไม่ต่างอะไรกับ"ยุคทาส" ที่คนไร้สิทธไร้เสียง " ห้ามคิด ห้ามพูด  ห้ามแสดงออก..  เจ้าของระบอบคือ"นายทาส"ผู้ผูกขาดมีอำนาจกำหนดตัวบทกฏหมายปกครองประเทศเองทั้งหมด........) 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar