lördag 29 april 2017

สิ่งที่ควรรู้เมื่อจะสู้กับระบอบภูมิพล ฟังคลิปน่าสนใจจะให้คำตอบ..ประจำวันที่ 29 เม.ย. 60รายการ ... เพื่อสหพันธรัฐไท กับลุงสนามหลวง.
ดำเนินรายการโดย...ขุนทอง ไฟเย็น - สหายยังบลัด.

คลิกฟัง-มันมากับหอย. - FAIYEN CHANNEL


คลิกฟัง-ตรงไปตรงมา sanamluang20082008 15,035 views

(หมายเหตุ-ผู้ฟังควรใช้"วิจารณญาณ"ในการรับฟัง  คิดพิจารณาแยกแยะไตร่ตรองด้วยเหตุและผล แล้วจะเข้าใจเกิดปัญญา  เป็นแสงสว่างส่องนำทางในการปลดปล่อยตนเองและประเทศชาติออกเป็นไท..
บนเส้นทางการต่อสู้เรียกร้องที่มีมาทุกยุคทุกสมัยรุ่นแล้วรุ่นเล่าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน(ไม่ใช่เพิ่งเกิด)นับเป็นเวลาได้หลายชั่วอายุคน  (นักเดินทางทุกคนต้องทำงานหนักด้วยจิตสำนึกเสียสละมีความจริงใจเพื่อจะทำงานช่วยเหลือสังคมมนุษยชาติโดยไม่คิดหวังในตำแหน่งลาภยศสิ่งตอบแทนใดๆ) 
เมื่อปลดปล่อยประเทศชาติออกเป็นไท  จากอำนาจระบอบเผด็จการทรราชราชาธิปไตยได้สำเร็จ...  
คืนอำนาจรัฐทั้งหมดให้กับประชาชนไทยทุกคนเป็นผู้ร่วมกันกำหนดเขียนตัวบทกฎหมายในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมโดยเอื้อผลประโยชน์ให้ทุกคนทุกชนชั้นในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน....  
แต่...ถนนการเดินทางยังอีกยาวไกลไม่มีที่สิ้นสุด (ไม่ง่ายอย่างที่คาดหวังแน่นอน) อย่าได้ประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไป...
การเปลี่ยนแปลงสังคมใดสังคมหนึ่งจะสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยการตื่นตัวร่วมมือร่วมใจจากคนไทยทั้งประเทศเท่านั้น
 ยุคไฮเทคโลกไร้พรหมแดน ในการต่อสู้ อาวุธที่ทรงพลังมีประสิทธิภาพในการทำลายล้างได้สูงสุด...
คือการให้ " ความรู้   ความจริงใจ  ความเข้าใจ" แก่ประชาชนนั่นเอง
การปลุกจิตสำนึกคนในสังคมให้ตื่นตัวได้รู้ได้เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง เพื่อพัฒนายกระดับปรับเปลี่ยนแนวคิดก้าวทันการเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหง  การผูกขาดอำนาจชี้นำของพวกชนชั้นปกครองไทย(อำมาตย์ศักดินา  นายทุน  ขุนศึก นักการเมือง)
บนถนนการเดินทาง"ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร โปรดถนอมตัวเอง ฉะนั้นทุกคนต้องมีสติ มีระเบียบวินัย มีจิตใจแน่วแน่มั่นคง ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  มีความต้องการปลดปล่อยช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือชี้นำปลดปล่อยสังคมออกเป็นไท   )
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar