torsdag 20 april 2017

ข่าวความเคลื่อนไหวจากทำเนียบรัฐบาลคณะคสช.ม.44


ประยุทธ์ งัด ม.265 วรรคสอง รธน.ใหม่ + ม.44 ออกคําสั่ง หัวหน้า คสช. ให้งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามคําสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ 23/2560 ที่ออกมาก่อนหน้า

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar