onsdag 19 april 2017

Chaturon Chaisang ...ไหนว่า “ยึดกฎหมาย” ?

ไหนว่า “ยึดกฎหมาย”
พล.อ.ประยุทธ์ชอบพูดว่า “ยึดกฎหมาย" น่าสงสัยว่ากรณีหมุดหายครั้งนี้ ทำไมพล.อ.ประยุทธ์ไม่พูดว่า "ยึดกฎหมาย” แทนที่จะหาตัวผู้ที่ทำให้หมุดหายไปมาดำเนินคดีและลงโทษตามกฎหมาย ทำไมกลับมาคุมตัวและสอบผู้ที่ร้องเรียนทวงถามหาหมุดที่หายไป
หรือพล.อ.ประยุทธ์จะชอบใช้คำว่า “ยึดกฎหมาย”เฉพาะเวลาที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองเท่านั้น
Image may contain: text

หมุดในใจคน
เมื่อหมุดหลักปักลงที่ตรงนั้น
ก็เป็นสัญลักษณ์ประจักษ์ว่า
ประชาธิปไตยได้เกิดมา
จากน้ำมือบรรดาราษฎร
ประวัติศาสตร์หน้านี้ที่ถูกสร้าง
แจ่มกระจ่างกลางใจไม่อาจถอน
จิตวิญญาณฝากฝังไว้ไม่สั่นคลอน
ไม่อาจย้อนลบออกไปจากใจคน.
จาตุรนต์ ฉายแสง
๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
ขอบคุณภาพต้นฉบับ : ประชาไท

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar