onsdag 19 april 2017

"เขตพระราชฐาน" ก็บอกไปเลยว่า กษัตริย์สั่งให้เปลี่ยน.


ก็บอกไปเลยว่ากษัตริย์ให้เปลี่ยน ไอ้โม่งขุดทำลายตรงนั้น ทำไม่ยี่หระ พอไอ้โม่งเปลี่ยนหมุดเสร็จ ประกาศ "เขตพระราชฐาน"

ก็บอกไปเลยว่า กษัตริย์สั่งให้เปลี่ยน
ภาพล่าสุด ตรง "หมุดหน้าใส"
คราวนี้ เอารั้วมากั้นประกาศ "เขตพระราชฐาน"
ทีเวลาไอ้โม่งไปขุดเจาะทำลายพื้นที่ตรงนั้น ทำเป็นไม่ยี่หระ ("ไม่มีเจ้าของ" บลา บลา) ทำไมไม่ถือเป็นการทำลายเปลี่ยนแปลงพื้นที่ "เขตพระราชฐาน" โดยไม่มีการอนุญาตล่ะ?
พอไอ้โม่งขโมย-เปลี่ยนเสร็จ เอา "หมุดหน้าใส" บ้าบอมาใส่ คราวนี้ประกาศเชียว "เขตพระราชฐาน"
จะบอกว่า "หมุดหน้าใส" นี่คือกษัตริย์ให้ทำใช่ไหม?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar