tisdag 25 april 2017

Chaturon Chaisangกรณีหมุดหายกับการปรองดอง
ทำไมการพูดถึงหมุดหาย การตามหาหมุดหาย การแจ้งความกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับคนขโมยหมุดแล้วจะไม่ปรองดอง
ในเมื่อการปรองดองหมายความว่า ผู้คนต้องแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันได้ ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้และควรหาทางแก้ปัญหาโดยอาศัยกระบวนการตามกฎหมายและไม่ทำร้ายจิตใจกันและกันโดยพลการ
การที่คนไปเรียกร้องให้ชี้แจงและสอบสวนกรณีหมุดหาย กลับถูกควบคุมตัวไปสอบเสียเองต่างหากที่สร้างเงื่อนไขไม่ให้ปรองดอง
การที่คนแสดงความเห็นว่า หมุดเป็นวัตถุโบราณและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หาหมุดมาคืนกลับถูกดำเนินคดีต่างหากที่ทำให้ไม่ปรองดอง
หมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญนี้มีความหมายทางประวัติศาสตร์ เป็นสมบัติของทางราชการและประชาชน พึงได้รับการคุ้มครองรักษาโดยระบบกฎหมาย จะดำเนินการอย่างไรก็ควรเป็นไปตามกฎหมายบ้านเมือง
การเอาหมุดนี้ออกไปโดยพลการก็ดี การไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายก็ดี หรือการใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่เป็นทุกข์เป็นร้อนและต้องการเพียงใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเรียกร้องให้เกิดความถูกต้องก็ดี ล้วนเป็นการสร้างความขัดแย้งในสังคมให้มากขึ้นและเป็นผลเสียต่อการปรองดอง
Image may contain: text

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar